Naslovnica
Četvrti korizmeni petak

Ovoga korizmenog petka imali smo prigodu opet čuti fra Filipa Đurđevića. Nakon čitanja iz Knjige proroka Hošee (Hoš 14, 2-10) i otpjevnog psalma (Ps 81, 7-11.14.17), fra  Filip je čitao iz sv. Evanđelja po Marku (Mk 12, 28b-3.). Potom je uslijedila propovijed.

Kada je Isusu pristupio jedan od pismoznanaca i upitao ga: "Koja je zapovijed prva od sviju?" Isus mu odgovara: "Prva je: Slušaj, Izraele!" Ovu su zapovijed Izraelci imali zapisanu na vidljivim mjestima, tako da je se uvijek sjete u molitvi. Izgovarali su je tri puta dnevno. I dan-danas je nose sa sobom u kutijici, kao i druge zapovijedi koje im trebaju kada idu moliti. Kako bi bilo lijepo kada bi kršćani isto tako imali pri ruci Sveto pismo prema kojemu bi živjeli i vršili Riječ Božju.

Druga zapovijed je: "Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga." Možemo svakoga dana ići na sv. misu, izmoliti sve ružarije, ali kakve to snage ima ako nemamo ljubavi u sebi? Sv. Augustin je izrekao sve zapovijedi u jednoj rečenici: "Ljubi Boga svoga kroz bližnjega." Židovi su smatrali da su im bližnji samo pripadnici njihova naroda. Lako je ljubiti one koji su nam dragi, koji nam se sviđaju, koji su lijepi. Kako ljubiti one koji nas napadaju i koji nas mrze?

Možemo se doista zapitati: „Jesmo li pravi kršćani?“ Na kraju je fra Filip završio: "Molimo Gospodina Boga našega da nam se uši i srca otvore, da budemo Njegov izabrani narod, narod koji će uistinu svjedočiti da Bog jest Ljubav za svakoga čovjeka na ovoj zemlji".

Vesna Božan

 
Baner

Božja riječ

23. NEDJELJA KROZ GODINU

Mk 7, 31-37

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!«

Raspored misa

NEDJELJA

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati - župna

19.00 sati

 

RADNI DAN

7.00 sati

19.00 sati