Naslovnica
Četvrti korizmeni petak

Ovoga korizmenog petka imali smo prigodu opet čuti fra Filipa Đurđevića. Nakon čitanja iz Knjige proroka Hošee (Hoš 14, 2-10) i otpjevnog psalma (Ps 81, 7-11.14.17), fra  Filip je čitao iz sv. Evanđelja po Marku (Mk 12, 28b-3.). Potom je uslijedila propovijed.

Kada je Isusu pristupio jedan od pismoznanaca i upitao ga: "Koja je zapovijed prva od sviju?" Isus mu odgovara: "Prva je: Slušaj, Izraele!" Ovu su zapovijed Izraelci imali zapisanu na vidljivim mjestima, tako da je se uvijek sjete u molitvi. Izgovarali su je tri puta dnevno. I dan-danas je nose sa sobom u kutijici, kao i druge zapovijedi koje im trebaju kada idu moliti. Kako bi bilo lijepo kada bi kršćani isto tako imali pri ruci Sveto pismo prema kojemu bi živjeli i vršili Riječ Božju.

Druga zapovijed je: "Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga." Možemo svakoga dana ići na sv. misu, izmoliti sve ružarije, ali kakve to snage ima ako nemamo ljubavi u sebi? Sv. Augustin je izrekao sve zapovijedi u jednoj rečenici: "Ljubi Boga svoga kroz bližnjega." Židovi su smatrali da su im bližnji samo pripadnici njihova naroda. Lako je ljubiti one koji su nam dragi, koji nam se sviđaju, koji su lijepi. Kako ljubiti one koji nas napadaju i koji nas mrze?

Možemo se doista zapitati: „Jesmo li pravi kršćani?“ Na kraju je fra Filip završio: "Molimo Gospodina Boga našega da nam se uši i srca otvore, da budemo Njegov izabrani narod, narod koji će uistinu svjedočiti da Bog jest Ljubav za svakoga čovjeka na ovoj zemlji".

Vesna Božan

 
Baner

Božja riječ

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Lk 3, 1-6

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:

»Glas viče u pustinji:

’Pripravite put Gospodinu,

poravnite mu staze!

Svaka dolina neka se ispuni,

svaka gora i brežuljak neka se slegne!

Što je krivudavo, neka se izravna,

a hrapavi putovi neka se izglade!

I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’«

Raspored misa

NEDJELJA

6.00 sati

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati - župna

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNI DAN

6.00 sati

19.00 sati