Naslovnica
Četvrti korizmeni petak

Ovoga korizmenog petka imali smo prigodu opet čuti fra Filipa Đurđevića. Nakon čitanja iz Knjige proroka Hošee (Hoš 14, 2-10) i otpjevnog psalma (Ps 81, 7-11.14.17), fra  Filip je čitao iz sv. Evanđelja po Marku (Mk 12, 28b-3.). Potom je uslijedila propovijed.

Kada je Isusu pristupio jedan od pismoznanaca i upitao ga: "Koja je zapovijed prva od sviju?" Isus mu odgovara: "Prva je: Slušaj, Izraele!" Ovu su zapovijed Izraelci imali zapisanu na vidljivim mjestima, tako da je se uvijek sjete u molitvi. Izgovarali su je tri puta dnevno. I dan-danas je nose sa sobom u kutijici, kao i druge zapovijedi koje im trebaju kada idu moliti. Kako bi bilo lijepo kada bi kršćani isto tako imali pri ruci Sveto pismo prema kojemu bi živjeli i vršili Riječ Božju.

Druga zapovijed je: "Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga." Možemo svakoga dana ići na sv. misu, izmoliti sve ružarije, ali kakve to snage ima ako nemamo ljubavi u sebi? Sv. Augustin je izrekao sve zapovijedi u jednoj rečenici: "Ljubi Boga svoga kroz bližnjega." Židovi su smatrali da su im bližnji samo pripadnici njihova naroda. Lako je ljubiti one koji su nam dragi, koji nam se sviđaju, koji su lijepi. Kako ljubiti one koji nas napadaju i koji nas mrze?

Možemo se doista zapitati: „Jesmo li pravi kršćani?“ Na kraju je fra Filip završio: "Molimo Gospodina Boga našega da nam se uši i srca otvore, da budemo Njegov izabrani narod, narod koji će uistinu svjedočiti da Bog jest Ljubav za svakoga čovjeka na ovoj zemlji".

Vesna Božan

 
Baner

Božja riječ

5. KORIZMENA NEDJELJA

Iv 12, 20-33

U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!« Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.« To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.

Raspored misa

NEDJELJA

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati - župna

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNI DAN

7.00 sati

19.00 sati

 

KRIŽNI PUT

ponedjeljkom, srijedom i petkom u 18.30 sati