Naslovnica
Izazovi očinstva i izazovi majčinstva

Obiteljska zajednica župe Svete obitelji imala je susret 10. studenog 2017. godine. Dvorana ispod župne kuće bila je puna. Župnik, vlč. Ivica Zlodi je pozdravio sve prisutne, a s. Mara Matanović je animirala djecu u susjednoj dvorani. Ozren Gamulin je ukratko prezentirao katehetske materijale pod nazivom Izazovi očinstva i Izazovi majčinstva. Predstavljanje materijala je prvobitno održano u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu, 25. listopada 2017. godine. Materijale je priredilo Vijeće odnosno Ured Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, a zamišljeno je da posluže osnaživanju muškaraca i žena u odgovornom ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu. Prezentaciju su u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu održali Petar-Krešimir Hodžić, voditelj Ureda HBK za život i obitelj, mr. sc. Zrinka Gregov, tajnica Vijeća HBK za život i obitelj i vlč. dr. sc. Josip Bošnjaković, svećenik, psiholog i psihoterapeut iz Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Materijali na temu Izazovi očinstva sadrže poruku dubrovačkog biskupa mons. Mate Uzinića, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, molitvu oca, smjernice za ispit savjesti očeva, deset tematskih kateheza, sadržaje za produbljivanje, Odluku, cjelovit tekst apostolske pobudnice sv. Ivana Pavla II. Otkupiteljev čuvar, popis nad/biskupijskih povjerenika/ureda za pastoral braka i obitelji, popis bračnih i obiteljskih savjetovališta Katoličke Crkve u Hrvatskoj, obrazac za vrednovanje i upute za voditelje.

Materijali na temu Izazovi majčinstva slijede iste cjeline kao i materijali na temu Izazovi očinstva samo je ovdje cjelovit tekst Pisma ženama sv. Ivana Pavla II.

Ciljevi kateheza su ustanoviti trenutačno stanje kod uključenih muškaraca/očeva i žena/ majki, posvijestiti očinsko/majčinsko poslanje i probuditi svijest o odgovornosti koju to poslanje donosi, pratiti muškarce/očeve i žene/majke u procesu ozdravljenja rana vezanih uz očinstvo/majčinstvo.

Nadalje, ciljevi su razvijati molitveno-sakramentalan život muškaraca/očeva kao i pobožnost svetom Josipu, osnažiti muškarce/očeve da cjelovitije ispunjavaju svoje poslanje nadahnjujući se pozitivnim primjerima i uzimajući svetost kao cilj svojega očinstva, potaknuti muškarce/očeve na zdraviju komunikaciju sa svojim suprugama i djecom, kako o temama obrađenim u katehezama tako i općenito, među uključenim muškarcima/očevima na dugoročnoj osnovi uspostaviti zajedništvo i solidarnost počevši od mjesne pa do nacionalne razine. Slične ciljeve imaju i kateheze za žene/majke.

Vlč. Ivica Zlodi je najavio da će organizirati kateheze prema prikazanim materijalima. Materijali su dostupni na stranici obitelj.hbk.hr, a na Radio Mariji i Hrvatskom katoličkom radiju svaki mjesec se obrađuje po jedna od prikazanih katehetskih tema.

Prisutni su ispunili kratki upitnik kojim su zamoljeni da navedu tri najveće radosti očinstva/majčinstva i tri najveća izazova. Bio je to poticaj za raspravu o izazovima očinstva i majčinstva. Zanimljivo je da je izazove bilo svima lakše navesti i o njima raspravljati. Radosti ima, njih puno više prebiremo u srcu. Treba reći – da, moje me majčinstvo, odnosno očinstvo ispunjava dubokom radošću!

Jasna Gamulin

 
Baner

Božja riječ

23. NEDJELJA KROZ GODINU

Mk 7, 31-37

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!«

Raspored misa

NEDJELJA

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati - župna

19.00 sati

 

RADNI DAN

7.00 sati

19.00 sati