Naslovnica

Glavni izbornik

Dragi župljani,

radujemo se ponovnoj mogu?nosti slavljenja svetih misa u zajedništvu s narodom. Me?utim, budu?i da još uvijek traje pandemija i opasnost širenja zaraze i bolesti COVID-19, prema uputama našega nadbiskupa i prema preporukama HZJZ, naša ?e se misna slavlja i slavlja sakramenata (izuzev prve pri?esti i krizme koja se odga?aju do daljnjega) odvijati na poseban na?in od nedjelje, 3. svibnja, do daljnjega. Molimo Vas da ovo pažljivo pro?itate.

RASPORED SVETIH MISA

Nedjeljom 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 sati
- crkva se otvara 15 minuta prije Svete Mise
Radnim danom 7.00 i 19.00 sati
- crkva se otvara 15 minuta prije Svete Mise

1. KAKO SE ULAZI U CRKVU?

U crkvu se ulazi jedan po jedan, ?ekaju?i u redu uz održavanje razmaka od 2 metra. Na ulazu se nalaze redari koji ?e vas usmjeravati prema slobodnim i ozna?enim mjestima u klupama u crkvi. Pri ulasku u crkvu potrebno je dezinficirati ruke pomo?u dezinfekcijskih sredstava koja se nalaze s lijeve i desne strane ulaznih vrata. Obavezno je nositi zaštitnu masku za lice.
STARIJE I BOLESNE OSOBE TE ONE S RESPIRATORNIM TEGOBAMA NEKA OSTANU DOMA I KAO I DO SADA NEKA BUDU POVEZANE U MOLITVI SA ŽUPNOM ZAJEDNICOM.

2. KAKO SE POPUNJAVAJU SJEDE?A MJESTA U CRKVI?

Vjernik koji ulazi u crkvu sjeda na prvo ozna?eno slobodno mjesto odmah do oltara. Na taj se na?in po redu popunjavaju ostala mjesta. Staja?ih mjesta u crkvi nema!!! U jednoj klupi mogu sjediti najviše dvije osobe!!!

3. MOŽE LI SE PRATITI SVETA MISA NA OTVORENOM PROSTORU ISPRED CRKVE?

Može, dapa?e. Vrata crkve bit ?e otvorena i bit ?e uklju?en razglas. Na vanjskom prostoru potrebno je držati razmak od 2 m.

4. KAKO SE PONAŠATI ZA VRIJEME MISE?

Kad se popune mjesta u crkvi, po?inje Sveta Misa. Za vrijeme mise sve je uobi?ajeno osim što nema fizi?kog kontakta izme?u osoba, nema dodirivanja predmeta i površina u crkvi, nema upotrebe klecala (tko može kleknuti neka klekne na pod, a ostali neka stoje za vrijeme podizanja) te nema pružanja znaka mira. Kretanje za vrijeme mise nije dozvoljeno (pripaziti na djecu!).

5. KAKO SE PRI?EŠ?UJE ZA VRIJEME MISE?

Djelitelji pri?esti prilaze k onima koji žele primiti pri?est što zna?i da svi ostaju u klupama na svojim mjestima! Oni koji se pri?eš?uju neka ostanu stajati, a koji se ne pri?eš?uju, neka ostanu sjediti u klupama. Djelitelj pri?esti ?e tako?er do?i i izvan crkve te podijeliti pri?est, a pri?esnici neka ostanu na svojim mjestima. Pri?est je isklju?ivo na ruke!

6. KAKO SE IZLAZI IZ CRKVE?

Iz crkve se izlazi tako da vjernici koji se nalaze u zadnjim redovima izlaze prvi, a za njima ostali. Kad izi?u vjernici iz jednog reda, tek onda izlaze vjernici iz sljede?eg. Za to vrijeme potrebno je pratiti upute redara da se ne stvara gužva pri izlasku. Molimo vas da se nakon mise ne zadržavate ispred crkve.

7. KAKO SE PRISTUPA SAKRAMENTU ISPOVIJEDI?

Ispovjedaonice u crkvi se ne koriste do daljnjega. Umjesto njih, ispovijed je mogu?a u glazbaoni. U nju se ulazi izvana, pojedina?no, a prilikom ulaska je potrebno dezinficirati ruke pomo?u dezinfekcijskog sredstva na ulazu i obavezno nositi zaštitnu masku za lice. Svi ostali koji žele pristupiti sakramentu ispovijedi, ?ekaju u redu na otvorenom ispred glazbaone drže?i razmak me?u sobom. Ispovijed je radnim danom od 18.15 do 18.45 sati do daljnjega.

8. KAKO SE ODRŽAVAJU KRŠTENJA I VJEN?ANJA?

Sakramenti krštenja i ženidbe dopušteni su uz poštivanje svih preporuka HZJZ. Za dogovor se treba javiti u župni ured gdje ?e se dati sve potrebne i detaljnije informacije. Prethodno možete nazvati na broj 01/6180 268.

9. KADA RADI ŽUPNI URED?

Župni ured radi radnim danom od 16 do 18 sati. Prilikom ulaska u župni ured potrebno je dezinficirati ruke pomo?u dezinfekcijskog sredstva na ulaznim vratima uz obavezno nošenje zaštitne maske za lice. Ako bude više osoba ispred ureda, potrebno je držati razmak.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati