Naslovnica ŽUPNA KATEHEZA Latest NOVE EPIDEMIOLOŠKE MJERE U CRKVI
NOVE EPIDEMIOLOŠKE MJERE U CRKVI

PREMA NOVIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA OD 28.11. PA SVE DO 21.12.

U CRKVI MOŽE ISTOVREMENO BORAVITI 25 OSOBA!

(NEMA STAJAČIH MJESTA, SAMO SJEDEČA)

SVETA PRIČEST ĆE SE PRVO DIJELITI VJERNICIMA U CRKVI, A ONDA VJERNICIMA KOJI PRATE MISU ISPRED CRKVE.

MOLIMO DA VJERNICI KOJI PRATE MISU ISPRED CRKVE TAKOĐER NOSE MASKE I ODRŽAVAJU RAZMAK.

 

Božja riječ

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati