Naslovnica

Glavni izbornik

Prijava korisnikaBlagoslov obitelji 2020./2021.

Potovani upljani,

blagoslov obitelji ove godine prilagodit ?emo novonastalim prilikama. Obzirom na epidemioloku situaciju svi koji ele blagoslov obitelji trebaju se prijaviti. Ove godine i?i ?emo samo onima koji nam se prijave.

Prijaviti se moete:

Podaci za prijavu za blagoslov obitelji: prezime obitelji, ulica i ku?ni broj, kat na kojem ivite te broj telefona ili mobitela.

Rok za prijavu je 20. prosinca 2020. godine.

Trenuta?nu situaciju s COVID-19 ne elimo dramatizirati niti relativizirati nego se prema njoj adekvatno odnositi i ponaati. Ona je svakako izazov za ivot nae upne zajednice. I u ovim neobi?nim okolnostima pastoralno ?emo djelovati, prilago?avaju?i se okolnostima i biti vam raspoloivi u duhu me?usobne solidarnosti i odgovornosti. Ne smijemo zanemariti odgovornost i brigu za zdravlje i dobro tijela ni due.

Imaju?i u vidu odgovornost za zdravlje svakog od nas potujmo preporuke HZJZ-a u crkvenim prostorima!

OKVIRNI RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI

 

PREMA NOVIM EPIDEMIOLOKIM MJERAMA OD 28.11. PA SVE DO 21.12.

U CRKVI MOE ISTOVREMENO BORAVITI 25 OSOBA!

(NEMA STAJA?IH MJESTA, SAMO SJEDE?A)

SVETA PRI?EST ?E SE PRVO DIJELITI VJERNICIMA U CRKVI, A ONDA VJERNICIMA KOJI PRATE MISU ISPRED CRKVE.

MOLIMO DA VJERNICI KOJI PRATE MISU ISPRED CRKVE TAKO?ER NOSE MASKE I ODRAVAJU RAZMAK.

 

POTOVANI UPLJANI,

na UPNI CARITAS POZIVA VAS DA SE PRIDRUITE U BOI?NOJ AKCIJI DARIVANJA UPLJANA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA.

SVI KOJI SE ELITE I MOETE UKLJU?ITI U OVU HUMANITARNU AKCIJU, MOETE DONIRATI SLJEDE?E:

NOV?ANA SREDSTVA donaciju je mogu?e uplatiti na broj ra?unaIBAN HR1223600001502674781 ili donacijom u krabicu Caritasa ovdje u naoj crkvi.

SUHU I KONZERVIRANU HRANU - brano, tjesteninu, krumpir, riu, juhe iz vre?ice, ulje, konzerviranu hranu (grah, kukuruz, mahune, graak), mesne nareske, patetu, pekmez, kakao, ?aj, kavu, trajno mlijeko, trajne salame, kekse, ?okoladu i ?okoladne namaze, instant napitke, slatkie, kola?e i sli?no.

HIGIJENSKE POTREPTINE - sapun, ampon, paste i ?etkice za zube, britvice i pjene za brijanje, toaletni papir, vlane maramice, pelene, kuhinjske ru?nike, dezinfekcijska sredstva (gelove ili maramice za ruke) i sli?no.

SREDSTVA ZA ?I?ENJE - deter?ente i sredstva za ?i?enje, praak i omekiva? za rublje i sli?no.

OVE DONACIJE MOETE DONIJETI U SUBOTU 5.12. i 12.12.2020. od 10 do 13 sati u ured upnog Caritasa iza crkve I U NEDJELJU 13.12.2020. prije i nakon svetih misa donacije moete ostaviti volonterima Caritasa na stolu ispred crkve.

TAKO?ER, CARITAS MOLI ZA POMO? U DOSTAVI PAKETA 19. 12. PA SVI KOJI BI ELJELI POMIO?I, MOGU SE JAVITI NA BROJ TELEFONA CARITASA, KOJI JE ISTO OBJAVLJEN NA OGLASNOJ PLO?I.DOSTAVA PAKETA I?I ?E UZ STROGO POTIVANJE EPIDEMIOLOKIH PREPORUKA.

VELIKO HVALA OD VAEG CARITASA!

 
Zornice od ponedjeljka na Hrvatskom katoli?kom radiju

S po?etkom doa?a, tre?u godinu zaredom, Hrvatski katoli?ki radio ?e od ponedjeljka, 30. studenog, svako jutro od 6 sati prenositi mise zornice iz crkve Uznesenja Blaene Djevice Marije u Remetama u gradu Zagrebu. Uz prijenose na HKR-u i na Facebook stranici Hrvatskog katoli?kog radija, prijenos zornica bit ?e i na mrenim stranicama upe u Remetama te u programu Laudato TV.

 
Biskup Mate Uzini? imenovan nadbiskupom koadjutorom Rije?ke nadbiskupije

Papa Franjo imenovao je dosadanjeg dubrova?kog biskupa Matu Uzini?a rije?kim nadbiskupom koadjutorom, objavljeno je na blagdan sv. Karla Boromejskog, 4. studenoga, istovremeno u Vatikanu i Hrvatskoj.

Više...
 
Više članaka...
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 102

Boja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 1621

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje lei u jaslama. Poto sve pogledae, ispripovjedie to im bijae re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome to su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivae sve te doga?aje i prebirae ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratie slave?i i hvale?i Boga za sve to su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navrilo osam dana da bude obrezan, nadjenue mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati