Naslovnica

Glavni izbornik

Prijava korisnikaDraga subra?o sve?enici, redovnici i redovnice, dragi mladi, bra?o i sestre!

1. Piem vam ovo pismo na dan koji je dugo u nama ivio kao eljeni datumSusreta hrvatske katoli?ke mladeiu Zagrebu. To je ujedno i spomendan blaenog Ivana Merza, kojega smo me?u svetim uzorima, uz Presvetu Bogorodicu Mariju i blaenoga Alojzija Stepinca, s naim mladima izabrali da budu posebno razmatrani kao pratitelji i zagovornici naih mladih tijekom priprave i slavlja Susreta. Njima preporu?ujem nae mlade, njihove obitelji i cijelu Nadbiskupiju.

Više...
 

Dragi upljani,

radujemo se ponovnoj mogu?nosti slavljenja svetih misa u zajednitvu s narodom. Me?utim, budu?i da jo uvijek traje pandemija i opasnost irenja zaraze i bolesti COVID-19, prema uputama naega nadbiskupa i prema preporukama HZJZ, naa ?e se misna slavlja i slavlja sakramenata (izuzev prve pri?esti i krizme koja se odga?aju do daljnjega) odvijati na poseban na?in od nedjelje, 3. svibnja, do daljnjega. Molimo Vas da ovo paljivo pro?itate.

RASPORED SVETIH MISA

Nedjeljom 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 sati
- crkva se otvara 15 minuta prije Svete Mise
Radnim danom 7.00 i 19.00 sati
- crkva se otvara 15 minuta prije Svete Mise

1. KAKO SE ULAZI U CRKVU?

U crkvu se ulazi jedan po jedan, ?ekaju?i u redu uz odravanje razmaka od 2 metra. Na ulazu se nalaze redari koji ?e vas usmjeravati prema slobodnim i ozna?enim mjestima u klupama u crkvi. Pri ulasku u crkvu potrebno je dezinficirati ruke pomo?u dezinfekcijskih sredstava koja se nalaze s lijeve i desne strane ulaznih vrata. Obavezno je nositi zatitnu masku za lice.
STARIJE I BOLESNE OSOBE TE ONE S RESPIRATORNIM TEGOBAMA NEKA OSTANU DOMA I KAO I DO SADA NEKA BUDU POVEZANE U MOLITVI SA UPNOM ZAJEDNICOM.

2. KAKO SE POPUNJAVAJU SJEDE?A MJESTA U CRKVI?

Vjernik koji ulazi u crkvu sjeda na prvo ozna?eno slobodno mjesto odmah do oltara. Na taj se na?in po redu popunjavaju ostala mjesta. Staja?ih mjesta u crkvi nema!!! U jednoj klupi mogu sjediti najvie dvije osobe!!!

3. MOE LI SE PRATITI SVETA MISA NA OTVORENOM PROSTORU ISPRED CRKVE?

Moe, dapa?e. Vrata crkve bit ?e otvorena i bit ?e uklju?en razglas. Na vanjskom prostoru potrebno je drati razmak od 2 m.

4. KAKO SE PONAATI ZA VRIJEME MISE?

Kad se popune mjesta u crkvi, po?inje Sveta Misa. Za vrijeme mise sve je uobi?ajeno osim to nema fizi?kog kontakta izme?u osoba, nema dodirivanja predmeta i povrina u crkvi, nema upotrebe klecala (tko moe kleknuti neka klekne na pod, a ostali neka stoje za vrijeme podizanja) te nema pruanja znaka mira. Kretanje za vrijeme mise nije dozvoljeno (pripaziti na djecu!).

5. KAKO SE PRI?E?UJE ZA VRIJEME MISE?

Djelitelji pri?esti prilaze k onima koji ele primiti pri?est to zna?i da svi ostaju u klupama na svojim mjestima! Oni koji se pri?e?uju neka ostanu stajati, a koji se ne pri?e?uju, neka ostanu sjediti u klupama. Djelitelj pri?esti ?e tako?er do?i i izvan crkve te podijeliti pri?est, a pri?esnici neka ostanu na svojim mjestima. Pri?est je isklju?ivo na ruke!

6. KAKO SE IZLAZI IZ CRKVE?

Iz crkve se izlazi tako da vjernici koji se nalaze u zadnjim redovima izlaze prvi, a za njima ostali. Kad izi?u vjernici iz jednog reda, tek onda izlaze vjernici iz sljede?eg. Za to vrijeme potrebno je pratiti upute redara da se ne stvara guva pri izlasku. Molimo vas da se nakon mise ne zadravate ispred crkve.

7. KAKO SE PRISTUPA SAKRAMENTU ISPOVIJEDI?

Ispovjedaonice u crkvi se ne koriste do daljnjega. Umjesto njih, ispovijed je mogu?a u glazbaoni. U nju se ulazi izvana, pojedina?no, a prilikom ulaska je potrebno dezinficirati ruke pomo?u dezinfekcijskog sredstva na ulazu i obavezno nositi zatitnu masku za lice. Svi ostali koji ele pristupiti sakramentu ispovijedi, ?ekaju u redu na otvorenom ispred glazbaone dre?i razmak me?u sobom. Ispovijed je radnim danom od 18.15 do 18.45 sati do daljnjega.

8. KAKO SE ODRAVAJU KRTENJA I VJEN?ANJA?

Sakramenti krtenja i enidbe doputeni su uz potivanje svih preporuka HZJZ. Za dogovor se treba javiti u upni ured gdje ?e se dati sve potrebne i detaljnije informacije. Prethodno moete nazvati na broj 01/6180 268.

9. KADA RADI UPNI URED?

upni ured radi radnim danom od 16 do 18 sati. Prilikom ulaska u upni ured potrebno je dezinficirati ruke pomo?u dezinfekcijskog sredstva na ulaznim vratima uz obavezno noenje zatitne maske za lice. Ako bude vie osoba ispred ureda, potrebno je drati razmak.

 
Uskrsna poruka nadbiskupa zagreba?koga kardinala Josipa Bozani?a

Draga bra?o i sestre u vjeri!

1. Svako slavlje Velikoga tjedna i Svetoga trodnevljaneobi?noje, ponajprije zbog svoga nutarnjega otajstvenoga sadraja, koji je uvijek nov i koji ivimo u kr?anskoj vjeri, sudjeluju?i u Vazmu Isusa Krista. No ovogodinja korizma i ulazak u Veliki tjedan ima iznimno neobi?ne vanjske okolnosti koje i u nama vjernicima pobu?uju stanovita pitanja, bude ?enje i potvr?uju istine nae vjere.

Više...
 

Na nadbiskup uputio je pastoralne smjernice za nadolaze?e blagdane. Proslava Velikog tjedna ove ?e godine biti neto druga?ija, no to nas ne obeshrabruje da se duhovno poveemo i proslavimo Uskrs zajedno kao obiteljske ku?ne crkve.

I u Velikome tjednu u naoj upnoj crkvi Sv. Obitelji nastavit ?e se svakodnevno slaviti misa i obredi Vazmenoga trodnjevlja kao i svetkovina Uskrsnu?a Gospodinova, ali bez naroda i to prema sljede?em rasporedu:

Više...
 
Pastoralne smjernice kardinala Josipa Bozani?a

Obavijesti o liturgijskim slavljima u Velikome tjednu, o slavljima sakramenata svete potvrde i prve svete pri?esti i o drugim pastoralnim pitanjima

Više...
 
Više članaka...
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 3 od 102

Boja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 1621

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje lei u jaslama. Poto sve pogledae, ispripovjedie to im bijae re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome to su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivae sve te doga?aje i prebirae ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratie slave?i i hvale?i Boga za sve to su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navrilo osam dana da bude obrezan, nadjenue mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati