Naslovnica

Glavni izbornik

Prijava korisnikaUPNI CARITAS VAS POZIVA DA NAM SE PRIDRUITE U DARIVANJU NAIH UPLJANA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA!

 
Pripreme za SHKM 2020. u Zagrebu

MJESE?NI SUSRETI ZA SREDNJOKOLCE U UPI SVETE OBITELJI

29.11.2019.

13.12.2019.

24.1.2020.

28.2.2020.

27.3.2020.

3.4.2020.

1.5.2020.

9-10.5.2020 SHKM

29.5.2020

12.6.2020.

Do?i i ti!

Susreti se odravaju petkom u 20.30!

 
Kardinal Bozani? imenovao nove ?lanove Zbora prebendara Prvostolne crkve zagreba?ke

Prema novom Statutu Zbora prebendara Prvostolne crkve zagreba?ke, koji je stupio na snagu 14. rujna 2019. godine, dana 2. listopada 2019. godine, zagreba?ki nadbiskup kardinal Josip Bozani? imenovao je nove ?lanove Zbora prebendara Prvostolne crkve zagreba?ke, a to su:

Više...
 

Zagreba?ki nadbiskup kardinal Josip Bozani? te pomo?ni biskupi zagreba?ki mons. Ivan ako i mons. Mijo Gorski predvodili su u srijedu 2. listopada 2019. hodo?a?e sve?enika Zagreba?ke nadbiskupije u Pribi?, rodnu upu sluge Bojega kardinala Franje Kuhari?a povodom ovogodinje stote obljetnice njegova ro?enja i krtenja. Vie od tristo hrvatskih dijecezanskih i redovni?kih sve?enika te bogoslova hodo?astilo je u upu svetoga Siksta pape u Pribi?u Crkvenom ispred koje je otkriven i blagoslovljen bron?ani kip kardinala Kuhari?a, djelo akademskoga kipara Tomislava Krnjavog, te kao zahvalnost Gospodinu za Kardinalov ivot i biskupsku slubu prinijeta liturgija Srednjega ?asa. Obred proslave, sve?anoga otkrivanja i blagoslov spomen-obiljeja predvodio je kardinal Josip Bozani?. Hodo?a?u su prisustvovali i apostolski upravitelj Varadinske biskupije mons. Josip Mrzljak, sisa?ki biskup mons. Vlado Koi?, bjelovarsko-krieva?ki biskup mons. Vjekoslav Huzjak te vojni ordinarij u miru mons. Juraj Jezerinac.

Više...
 

Geslo jedanaestoga Susreta hrvatske katoli?ke mladei (SHKM) u Zagrebu 2020. glasi: to god vam rekne, u?inite! (Iv 2, 5) Ovaj nas Ivanov evan?eoski redak vodi na svadbu u Kanu Galilejsku u kojoj Isus ?ini svoje prvo znamenje. Na tome je doga?aju Blaena Djevica Marija ona koja primje?uje da je na svadbi ponestalo vina te sluge, govore?i im da u?ine to god im rekne, upu?uje na svoga Sina.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 6 od 102

Boja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 1621

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje lei u jaslama. Poto sve pogledae, ispripovjedie to im bijae re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome to su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivae sve te doga?aje i prebirae ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratie slave?i i hvale?i Boga za sve to su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navrilo osam dana da bude obrezan, nadjenue mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati