Naslovnica

Glavni izbornik

Prijava korisnikaDraga bra?o i sestre, predragi bistri?ki hodo?asnici!

1. Svetkovina Uznesenja Blaene Djevice Marije na nebo je blagdan kr?anske radosti, nade i budu?nosti. Dananja svetkovina pokazuje da je ljubav ja?a od smrti, da je u Boga neizmjerna snaga i da je Boja snaga dobrota i ljubav. Bog je pobjednik. Ljubav je pobijedila. ivot je pobijedio.

Više...
 

U Zagreba?koj nadbiskupiji odlukom kardinala Josipa Bozani?a, zagreba?kog nadbiskupa, dolo je do sljede?ih imenovanja i razrjeenja:

Više...
 

Svetkovina Majke Boje od Kamenitih vrata, zatitnice grada Zagreba proslavit ?e se u petak, 31. svibnja 2019. godine.

Više...
 
Uskrsna poruka nadbiskupa zagreba?koga kardinala Josipa Bozani?a

Draga bra?o i sestre!

1. Veliki tjedan i Sveto trodnevlje zorno pokazuju da je povijest Bojega spasenja povijest blizine Boga i ?ovjeka. To je povijest Bojega dara slobode u kojem ?ovjek ?ezne za Bogom, ali istodobno i povijest Bojega milosr?a, toga dara po kojem Bog trai i susre?e ?ovjeka koji se udaljava od Boga gube?i sebe sama. No to je iznad svega povijest Ljubavi koja ?ovjeka vra?a u dom radosti i ispunjenja temeljnih ljudskih ?enja.

Više...
 
Poruka pape Franje za korizmu 2019.

Draga bra?o i sestre,svake godine Bog nam, po Majci Crkvi, daje da radosno ?ekamo vazmene blagdane, pokorom ?istimo duu, revnije se molimo i vrimo djela ljubavi te nas primanjem svetih otajstava obdari svojim boanskim ivotom (Predslovlje korizmeno, I). Na taj na?in moemo, od Uskrsa do Uskrsa, kro?iti prema dovretku onog spasenja koje smo ve? primili kao plod Kristovog vazmenog otajstva: ta u nadi smo spaeni (Rim 8, 24). Ovo otajstvo spasenja, koje ve? djeluje u nama tijekom zemaljskog ivota, dinami?an je proces u koji su uklju?eni tako?er povijest i sve stvoreno. Sveti Pavao ide tako daleko da tvrdi: stvorenje sa svom udnjom i?ekuje ovo objavljenje sinova Bojih (Rim 8, 19). U vezi s tim elim ponuditi nekoliko razmiljanja da nas prate na naem putu obra?enja u predstoje?oj korizmi.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 7 od 102

Boja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 1621

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje lei u jaslama. Poto sve pogledae, ispripovjedie to im bijae re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome to su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivae sve te doga?aje i prebirae ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratie slave?i i hvale?i Boga za sve to su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navrilo osam dana da bude obrezan, nadjenue mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati