Naslovnica

Glavni izbornik

Prijava korisnikaDragi upljani,

Crkva je kroz povijest koristila razli?ite na?ine kako bi uputila poruku evan?elja i me?usobno
povezivala kr?ane i sve ljude dobre volje. Nastojala je uvijek i?i ukorak s vremenom
koriste?i tehni?ka i ina ljudska dostignu?a te ih stavljala u slubu op?eg dobra i prenoenja
poruke svim ljudima dobre volje. Tako i Internet te i web stranice koje su danas neizbjeni dio
komunikacije, osobito zbog 'ubrzanog' na?ina ivota.

Više...
 
<< Početak < « 101 102 » > Kraj >>

Stranica 102 od 102

Boja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 1621

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje lei u jaslama. Poto sve pogledae, ispripovjedie to im bijae re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome to su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivae sve te doga?aje i prebirae ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratie slave?i i hvale?i Boga za sve to su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navrilo osam dana da bude obrezan, nadjenue mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati