Naslovnica

Glavni izbornik

U Zagreba?koj nadbiskupiji, prema odluci kardinala Josipa Bozani?a, nadbiskupa zagreba?koga, u mjesecu lipnju i srpnju izvršena su sljede?a imenovanja, premještaji i razrješenja sve?enika.

Središnje nadbiskupijske ustanove

U Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu mr. Milan Pušec razriješen je službe duhovnika, a duhovnikom je imenovan Vlado Razum, dosadašnji župnik u župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici. U Me?ubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu službe odgojitelja razriješen je Mirko Matasovi?, a odgojiteljem u istom sjemeništu imenovan je Josip ?urin, sve?enik Varaždinske biskupije. Na Nadbiskupskom duhovnom stolu razriješen je službe nadbiskupskog tajnika Josip Horvat, a nadbiskupskim tajnikom imenovan je Tomislav Kasi?, dosadašnji župni vikar u župi sv. Pavla u Zagrebu - Retkovec. Kanonikom Prvostolnog kaptola zagreba?kog imenovan je mr. Josip Kuhti?, rektor katedrale i prebendar, a ?lanovima Zbora prebendara prvostolne crkve zagreba?ke imenovani su Ilija Žugaj, dosadašnji župnik u Šestinama, i Branko Picek, dosadašnji župnik u župi sv. Ivana Krstitelja u Zagrebu. Zbog navršene kanonske dobi i zdravstvenih razloga umirovljeni su: mons. Ivica Kecerin, Juraj Tomec i Ante Rotim.

Promjene u arhi?akonatima grada Zagreba

a) Katedralni arhi?akonat

U župi Pohoda BDM u Zagrebu, na Dolcu, mons. Ivica Kecerin razriješen je župni?ke službe, a župnikom je imenovan Zlatko Golubi?, dosadašnji župnik u Markuševcu. U župi sv. Ivana Krstitelja-Nova Ves Branko Picek razriješen je župni?ke službe, a župnikom je imenovan Alojzije Žlebe?i?, dosadašnji župnik u župi Krista Kralja u Zagrebu. Ilija Žugaj razriješen je župni?ke službe u župi sv. Mirka u Šestinama, a župnikom u Šestinama imenovan je mr. Robert Šreter, dosadašnji direktor Krš?anske sadašnjosti. Dragutin Gori?anec, nadbiskupski povjerenik za osobe s posebnim potrebama i duhovni asistent u Caritasu Zagreba?ke nadbiskupije, razriješen je službe upravitelja župe Presvetog Srca Isusova u Klini?koj bolnici »Sestara milosrdnica« u Zagrebu, a župnikom u istoj župi imenovan je Josip Malkovi?. Vinko Tomi? razriješen je župni?ke službe u župi Bezgrešnog za?e?a BDM u Zagrebu - Malešnica-Oranice, a župnikom je imenovan Alfred Koli?. Zlatko Paveti? razriješen je službe upravitelja župe bl. Ivana Merza u Zagrebu - Špansko, a upraviteljem iste župe imenovan je Marko Vukovi?, dosadašnji župni vikar u Velikoj Gorici.

Župni?ke službe u župi Krista Kralja u Zagrebu razriješen je Alojzije Žlebe?i?, a novim upraviteljem župe imenovan je Domagoj Vuleti?, dosadašnji upravitelj župe u Mihovljanu. Josip ?urbek razriješen je župni?ke službe u župi Uzašaš?a Gospodnjega u Zagrebu - Sloboština, a upraviteljem zagreba?ke župe Uzašaš?a Gospodnjega imenovan je Vlado Letin?i?, dosadašnji župni vikar u župi sv. Blaža u Zagrebu. U zagreba?koj župi sv. Leopolda Mandi?a na Ljubljanici - Voltino razriješen je župni?ke službe Davor Štuljan, a novim upraviteljem župe imenovan je Željko Lovri?, dosadašnji upravitelj zagreba?ke župe sv. Terezije. Novim upraviteljem župe sv. Terezije od Djeteta Isusa imenovan je Ivan Cestar, dosadašnji upravitelj župe u Domaslovcu - Samobor. Fra Nikola Barun, TOR, razriješen je župni?ke službe u župi sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu, a župnikom je imenovan fra Vice Bleki?, TOR.

Službe župnog vikara u katedralnom arhi?akonatu razriješeni su: dr. Danijel Crni? u župi Tijela Kristova u Sopotu, mr. Bruno Matos u župi Svete obitelji-Zagreb, Vlado Letin?i? u župi sv. Blaža u Zagrebu, Kornelije Grgi? u župi sv. Petra u Zagrebu, Nikola Jurkovi? u župi BDM Žalosne u Španskom-Zagreb, Kristijan Gatari? u zagreba?koj župi sv. Leopolda Mandi?a u Ljubljanici - Voltino i u župi Blagovijesti - Navještenja Gospodinova u Vrbanima, Piotr Maj u župi Krista Kralja u Trnju, Przemysla Palmowski u župi sv. Terezije u Zagrebu. Službe župnog vikara u zagreba?koj župi sv. Franje Ksaverskog razriješen je fra Tomislav Vrsaljko, TOR. U zagreba?koj župi Gospe Lurdske službe župnog vikara razriješeni su fra Josip ?ugura i fra Josip Šimi?. U zagreba?koj župi Duha Svetoga na Jarunu razriješen je službe župni vikar don Josip Kai?, SDB, a u župi Sv. Ane u Rudešu don Ivo Ze?evi?.

Župnim vikarima u katedralnom arhi?akonatu imenovani su: Tomislav Ha?ko u župi sv. Blaža u Zagrebu, Josip Horvat, dosadašnji nadbiskupski tajnik, koji je istodobno upu?en na studij pastoralne teologije na Katoli?kom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, u župi sv. Petra u Zagrebu, Kornelije Grgi? u župi BDM Žalosne u Španskom, Mirko Matasovi? u župi Blagovijesti - Navještenja Gospodinova u Vrbanima, Ivan Bingula, mladomisnik, u župi Krista Kralja u Trnju, don Filip Tomi?, SDB, u župi Duha Svetoga na Jarunu te don Vjekoslav Kani?, SDB, u župi Sv. Ane u Rudešu.

b) Remetsko-sesvetski arhi?akonat

Župni?ke službe u Brckovljanima razriješen je Dragutin Moste?ak, a novim župnikom imenovan je mr. Milan Pušec, dosadašnji duhovnik u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. U župi sv. Šimuna i Jude Tadeja u Markuševcu župni?ke službe razriješen je Zlatko Golubi?, a novim župnikom imenovan je Josip ?urbek, dosadašnji župnik u župi Uzašaš?a Gospodnjega u Zagrebu - Sloboština. Ivan Torbar razriješen je župni?ke službe u ?u?erju, a novim župnikom u ?u?erju imenovan je Dragutin Moste?ak, dosadašnji župnik u Brckovljanima. Josip Žagar, radi lije?enja i oporavka, razriješen je župni?ke službe u župi Bl. Pape Ivana XXIII, u Dubravi, a novim župnikom imenovan je Kristo Brki?, dosadašnji župnik u župi Muke Isusove u Vukomercu - Zagreb. Župni?ke službe u Granešinskim Novakima razriješen je dr. Tomislav Marki?, ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, a novim župnikom imenovan je Vladimir Trkmi?, dosadašnji župnik u Tuhlju. Župni?ke službe u župi sv. Pavla u Retkovcu razriješen je Dragutin Cerove?ki, a novim župnikom imenovan je Vinko Tomi?, dosadašnji župnik u župi Bezgrešnog Za?e?a BDM u Zagrebu - Malešnica-Oranice.

Župni?ke službe u Vukomercu razriješen je Kristo Brki?, a novim župnikom imenovan je dr. Danijel Crni?, dosadašnji župni vikar u Sopotu. U župi Ro?enja BDM Šanci-Savica župni?ke službe razriješen je Juraj Oštarjaš, a župnicima in solidum imenovani su Piotr Maj, župnik moderator, i Przemyslaw Palmowski, župnik in solidum. Krešimir Buli?, razriješen je župni?ke službe u župi sv. Vida u Petruševcu, a novim upraviteljem župe u Petruševcu imenovan je Ante Bariši?, dosadašnji župni vikar u Sesvetama.
Službe župnog vikara u remetsko-sesvetskom arhi?akonatu razriješeni su: Josip Godlewski, CPPS, u Dugom Selu, Miroslav Marki? u Granešinskim Novakima, Darko Bru?i? Pavuk u Ivanjoj Reki i Jelkovcu, Tomislav Kasi? u Retkovcu, Ante Bariši? u Sesvetama, Marko Rac u Sesvetskom Kraljevcu. Župnim vikarima imenovani su: Kristijan Gatari? u Ivanjoj Reki i Jelkovcu, mr. Bruno Matos u Brestju, uz obvezu da nastavi studij filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, Nikola Jurkovi? u Retkovcu, Damir Ivanek u Dugom Selu, Marko Barši?, mladomisnik u Sesvetama, i Kristijan Stojko, sve?enik Varaždinske biskupije, u Sesvetskom Kraljevcu. Fra Mijo Šar?evi? imenovan je župnim vikarom u župi sv. Leopolda B. Mandi?a u Dubravi.

Promjene u Karlova?ko-gori?kom arhi?akonatu

U župi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu razriješen je župni?ke službe Norbert Ivan Koprivec, a župnikom je imenovan Dražen Kara?i?, dosadašnji župnik u Svetom Križu Za?retje. O. Mario Fundak, OSPPE, razriješen je službe upravitelja župe BDM Snježne u Kamenskom, a o. Juraj Domši?, OSPPE, imenovan je župnikom. U župi sv. Jurja u Dragani?u župni?ke službe razriješen je Stjepan Prugove?ki, a župnim upraviteljem imenovan je Miroslav Lesi?ar. U župi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu službe župnog vikara razriješen je Damir Ivanek.

Promjene u Turopoljskom arhi?akonatu

U župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici župni?ke službe razriješen je Vlado Razum, a župnikom je imenovan Norbert Ivan Koprivec, dosadašnji župnik u župi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu. Ante Rotim razriješen je župni?ke službe u Donjoj Lomnici, a župnikom je imenovan Ivan Torbar, dosadašnji župnik u ?u?erju. Župni?ke službe u Š?itarjevu razriješen je Eugen Kropek, a župnikom je imenovan Stjepan Tenšek, dosadašnji župnik u Kraljevcu na Sutli. Vlado Bogdan razriješen je župni?ke službe u župi Sv. Anastazije u Samoboru, a župnikom u Samoboru imenovan je Davor Štuljan, dosadašnji župnik u zagreba?koj župi sv. Leopolda Mandi?a na Ljubljanici - Voltino. Službe upravitelja župe u Domaslovcu-Samobor razriješen je Ivan Cestar, a novim upraviteljem župe imenovan je Branimir Budinski, dosadašnji župni vikar u Mariji Bistici. Župni?ke službe u Kupincu razriješen je Juraj Tomec, a župnikom je imenovan Juraj Oštarjaš. Župni?ke službe u Kotarima razriješen je fra Lovro Jeluši?, TOR, a župnikom je imenovan fra Petar Grubiši?, TOR. U župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici službe župnog vikara razriješen je Marko Vukovi?, a Josip Mudronja, mladomisnik, imenovan je novim župnim vikarom.

Promjene u Zagorskom arhi?akonatu

U župi Uzvišenja Svetoga Križa u Za?retju župni?ke službe razriješen je Dražen Kara?i?, koji je razriješen i službe privremenog upravitelja župe u Radoboju. Župnim upraviteljem u Svetom Križu Za?retje imenovan je Zlatko Paveti?, dosadašnji upravitelj župe Bl. Ivana Merza u Zagrebu - Špansko. Župni?ke službe u Radoboju razriješen je Ivan Bra?un, a župnikom je imenovan Tomislav Novosel, dosadašnji župnik u Bistri. Mons. Zlatko Koren razriješen je privremene uprave župe u Zlataru, a župnikom u Zlataru imenovan je Dragutin Cerove?ki, dosadašnji župnik u župi Sv. Pavla u Retkovcu - Zagreb. U župi Sv. Ane u Loboru Ivan Mikec razriješen je župni?ke službe, a upraviteljem župe imenovan je Vladimir Drneti?, dosadašnji upravitelj župe u Pregradi. Župni?ke službe u Bistri razriješen je Tomislav Novosel, a upraviteljem župe u Bistri imenovan je Tomislav Kralj, dosadašnji župni vikar u Pregradi. Službe upravitelja župe u Mihovljanu razriješen je Domagoj Vuleti?, a župnikom u Mihovljanu imenovan je Stjepan Prugove?ki, dosadašnji župnik u Dragani?u. Službe upravitelja župe Uznesenja BDM u Pregradi razriješen je Vladimir Drneti?, a župnikom u Pregradi imenovan je Ivan Mikec, dosadašnji župnik u Loboru.

U župi Uznesenja BDM u Tuhlju župni?ke službe razriješen je Vladimir Trkmi?, a župnikom u Tuhlju imenovan je Dragutin Šengula. Župni?ke službe u Kraljevcu na Sutli razriješen je Stjepan Tenšek, a novim župnikom imenovan je Eugen Kropek, dosadašnji župnik u Š?itarjevu. Mr. Milan Dan?uo razriješen je službe pastoralnog pomo?nika u Radoboju.

Službe župnog vikara u zagorskom arhi?akonatu razriješeni su: Branimir Budinski u Mariji Bistrici, Tomislav Kralj u Pregradi, Tomislav Ha?ko u Zapreši?u i Tomislav Škender u Brdovcu, koji je upu?en na poslijediplomski studij moralne teologije u Rim. Novim župnim vikarima imenovani su Darko Bru?i? Pavuk u Zapreši?u, Miroslav Marki? u Mariji Bistrici, a mladomisnik Filip Pavlovi? u Brdovcu.

(Tiskovni ured Zagreba?ke nadbiskupije)

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati