Naslovnica

Glavni izbornik

U Zagreba?koj nadbiskupiji, prema dekretu kardinala Josipa Bozani?a, nadbiskupa zagreba?kog, u mjesecu lipnju i srpnju ove godine bilo je više imenovanja i razrješenja.

 

U središnjim nadbiskupijskim ustanovama došlo je do sljede?ih promjena:

Pre?. dr. Tomislav Marki?, u vidu preuzimanja službe nacionalnog ravnatelja hrvatske inozemne pastve, razriješen je službi u Nadbiskupiji: biskupskog vikara za laike i formaciju trajnih ?akona, ravnatelja Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i voditelja ?akonske pastoralne godine.

Pre?. dr. Josip Šimunovi?, profesor KBF-a, imenovan je ravnateljem Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i voditeljem ?akonske pastoralne godine.

Pre?. Marijan Ožegovi? razriješen je službe nadbiskupijskog ekonoma te imenovan ravnateljem Nadbiskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, kao i pastoralnim pomo?nikom u župi Bezgrešnog za?e?a B.D.M. u Zagrebu – Malešnica-Oranice.

Pre?. Konrad Žižek razriješen je službe župnika u župi Sv. Ivana apostola i evan?elista u Zagrebu – Utrina, kao i službe dekana Novozagreba?kog dekanata te je imenovan nadbiskupijskim ekonomom.

Vl?. mr. Milan Dan?uo razriješen je službe nadbiskupskog tajnika te nastavlja rad na doktorskoj tezi. Ujedno je imenovan župnim vikarom u župi Krista Kralja u Zagrebu – Trnje i nadbiskupijskim povjerenikom za formaciju trajnih ?akona.

Vl?. Marko Vukovi? razriješen je službe upravitelja župe Bl. Ivan Merza u Zagrebu – Špansko te imenovan nadbiskupskim tajnikom.

Vl?. Krešimir Žižek razriješen je službe župnog vikara u župi Presvetoga Trojstva u Zagrebu – Pre?ko i imenovan pomo?nikom generalnog postulatora za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagreba?ke nadbiskupije, upu?en na postdiplomski studij na KBF te dodijeljen za pastoralnog suradnika u župi Sv. Barbare u Zagrebu – Vrap?e.

 

Na župama u Zagreba?koj nadbiskupiji došlo je do sljede?ih promjena:

Župnici i upravitelji župa

Vl?. Stjepan Bari? inkardiniran je u Zagreba?ku nadbiskupiju te je imenovan župnikom u župi Pohoda B.D.M. u Mariji Gorici.

Vl?. Božo Belini? razriješen je službe župnika u župi Sv. Martina biskupa u Svetom Martinu pod Oki?em te je imenovan župnikom u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Bolnica Milosrdnih Sestara u Vinogradskoj.

Vl?. Mario Bi?ak razriješen je službe župnika u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova Zagreb – Vrbani i u župi Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III te je imenovan župnikom u župi Sv. Nikole biskupa u Zagrebu – Stenjevec.

Vl?. Ivan Bogdanovi? razriješen je službe župnika u župi Pohoda B.D.M. u Vinagori i župi B.D.M. Kraljice mira u Marincima te je imenovan župnikom u župi Sv. Petra u Prišlinu.

Vl?. Darko Bru?i? Pavuk razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Petra u Zapreši?u te je imenovan upraviteljem župe Bl. Ivana Merza u Zagrebu – Špansko.

Vl?. Alojzije Burja razriješen je službe rektora Nacionalnog svetišta Sv. Josipa i župnika u župi B.D.M. Snježne u Karlovcu – Dubovac te je imenovan župnikom u župi Sv. Martina biskupa u Karlovcu – Hrneti?.

O. Tomislav Cvetko, OFMConv., razriješen je službe župnika u župi Sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu – Bijenik.

Vl?. Marko Dujam razriješen je službe župnika u župi Sv. Martina biskupa u Karlovcu - Hrneti? te je stavljen u stanje mira.

Vl?. Danijel Duki? razriješen je službe upravitelja župe Sv. Luke evan?elista u Zagrebu – Travno te je imenovan upraviteljem župe Blagovijesti – Navještenja Gospodinova Zagreb – Vrbani i župe Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III.

Vl?. Josip Dumbovi? razriješen je službe župnika u župi Tijela Kristova u Zagrebu – Sopot te je stavljen u stanje mira.

Vl?. Dragutin Gereci razriješen je službe župnog vikara u Nacionalnom svetištu Sv. Josipa i u župi B.D.M. Snježne u Karlovcu – Dubovac te je imenovan upraviteljem župe Pohoda B.D.M. u Vinagori i župe B.D.M. Kraljice mira u Marincima.

Vl?. Siniša Hegeduši? razriješen je službe župnika u župi Sv. Ivana Krstitelja u Novom ?i?u i župi Sv. Antuna Padovanskog u Bukevju te je imenovan župnikom u župi Sv. Martina biskupa u Svetom Martinu pod Oki?em.

Pre?. Vladimir Hren razriješen je službe župnika u župi Sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima kao i službe dekana Sesvetsko – vugrove?kog dekanata te je imenovan župnikom u župi Sv. Luke evan?elista u Zagrebu – Travno.

Vl?. Nikola Jurkovi? razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Pavla apostola u Zagrebu – Retkovec te je imenovan upraviteljem župe Sv. Jurja mu?enika u Gornjoj Stubici.

Vl?. Ivan Kobeš?ak razriješen je službe župnika u župi Pohoda B.D.M. u Mariji Gorici te je imenovan župnikom u župi Tijela Kristova u Zagrebu – Sopot.

Vl?. Vlado Letin?i? razriješen je službe upravitelja župe Uzašaš?a Gospodnjega u Zagrebu – Sloboština te je imenovan upraviteljem župe Sv. Ivana apostola i evan?elista u Zagrebu – Utrina.

Vl?. Josip Malkovi? razriješen je službe župnika u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Vinogradska te je ekskardiniran iz Zagreba?ke nadbiskupije.

Vl?. Mario Pavi? razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Anastazije u Samoboru te je imenovan upraviteljem župe Bezgrešnog za?e?a B.D.M. u Soblincu.

O. Mihael Pavi?, OFMConv., razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu – Sveti Duh te je imenovan upraviteljem župe Sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu – Bijenik.

Vl?. Marijan Prepeljani? razriješen je službe župnika u župi Bezgrešnog za?e?a B.D.M. u Soblincu te je imenovan župnikom u župi Sv. Ivana Krstitelja u Novom ?i?u i župi Sv. Antuna Padovanskog u Bukevju.

Vl?. Luka Slijep?evi? razriješen je službe upravitelja župe Sv. Jurja u Gornjoj Stubici te je imenovan upraviteljem župe Sv. Barbare u Zagrebu – Vrap?e.

Mons. Antun Sente, ml. razriješen je službe župnika u župi Sv. Barbare u Zagrebu – Vrap?e te je imenovan rektorom Nacionalnog svetišta Sv. Josipa i župnikom u župi B.D.M. Snježne u Karlovcu – Dubovac.

Pre?. Antun Sente, st. razriješen je službe župnika u župi Sv. Nikole biskupa u Zagrebu – Stenjevec, kao i službe dekana Kustošijskog dekanata te je imenovan župnikom u župi Sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima.

Vl?. Ivica Šturli? razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Ivana apostola i evan?elista u Zagrebu – Utrina te je imenovan upraviteljem župe Uzašaš?a Gospodnjega u Zagrebu – Sloboština.

 

Župni vikari

Vl?. Renato Bel?i? imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Pavla apostola u Zagrebu – Retkovec.

Don Petar Belina, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomo?nice u Zagrebu – Knežija.

Vl?. Ivan Bingula razriješen je službe župnog vikara u župi Krista Kralja u Zagrebu – Trnje te je poslan na studij crkvene glazbe u Be?.

Vl?. Tomica Boži?ek, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Nikole biskupa u Jastrebarskom i župi Sv. Jurja u Plešivici.

Don Josip Buni?, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Marije Pomo?nice u Zagrebu – Knežija.

Vl?. Josip ?ulig, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Anastazije u Samoboru.

Vl?. Tomislav Ha?ko razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Blaža u Zagrebu te je poslan na poslijediplomski studij liturgike u Rim.

Vl?. Josip Horvat, ml. razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Petra apostola u Zagrebu i imenovan je župnim vikarom u župi Bl. Alojzija Stepinca u Bestovju–Novakima–Rakitju te nastavlja postdiplomski studij pastoralne teologije na KBF-u.

Vl?. Boris Jozi?, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Petra apostola u Zapreši?u.

Don Jozo Kaji?, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomo?nice u Zagrebu – Knežija.

Vl?. An?elko Katanec razriješen je službe župnog vikara u župi Uznesenja B.D.M. i župi Sv. Nikole biskupa u Zagrebu – Stenjevec te je imenovan župnim vikarom u Nacionalnom svetištu Sv. Josipa i u župi B.D.M. Snježne u Karlovcu – Dubovac.

Vl?. Vladimir Kere?eni razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima te je imenovan župnim vikarom u župi Sv. Blaža u Zagrebu.

O. Željko Klari?, OFMConv., razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu – Sveti Duh.

Vl?. Ivan Lastov?i?, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Petra apostola u Zagrebu.

Vl?. mr. Alen Luli? imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ivana apostola i evan?elista u Zagrebu – Utrina sa zadatkom da pripremi obranu doktorske teze.

Vl?. mr. Vlado Mikši? razriješen je službe upravitelja župe Sv. Petra u Prišlinu te je imenovan pastoralnim suradnikom u župi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu sa zadatkom da pripremi obranu doktorske teze.

Vl?. Matej Petri?, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima.

Vl?. Nikola Platuži? razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Nikole biskupa u Jastrebarskom i župi Sv. Jurja u Plešivici te je imenovan župnim vikarom u župi Uznesenja B.D.M. i župi Sv. Nikole biskupa u Zagrebu – Stenjevec.

Vl?. mr. Jakov Ra?a razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Josipa u Zagrebu – Trešnjevka te je poslan na daljnji studij fundamentalne teologije u Rim.

Don Ivan Šibali?, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Marije Pomo?nice u Zagrebu – Knežija.

Vl?. mr. Mladen Škvorc, vicekancelar razriješen je službe pastoralnog suradnika u samostanskoj crkvi Sv. Vinka Paulskog Sestara Milosrdnica u Zagrebu.

Vl?. dr. Davor Šimunec razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Barbare u Zagrebu – Vrap?e i imenovan zamjenikom rektora samostanske crkve Sv. Vinka Paulskog Sestara Milosrdnica u Zagrebu.

Vl?. Ivan Vu?ak, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi sv. Josipa u Zagrebu – Trešnjevka.

Vl?. Ivan Zovko, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu.

 

Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati