Naslovnica

Glavni izbornik

Po?inju mise zornice

"Došaš?e nam govori kako Gospodin dolazi radi nas i našega spasenja, a to zna?i kako bi nas oslobodio od grijeha, povratio nam svoje prijateljstvo, prosvijetlio nam um svojom svjetloš?u i zapalio nam srce svojom ljubavlju." (sv. Ivan Pavao II.)

Posebna pobožnost gaji se kroz mise zornice u svim našim župama. To su mise koje se slave u adventu u ranim jutarnjim satima u svitanje dana. Naj?eš?e se slave u šest sati ujutro. U ve?ini župa diljem BiH kao i Hrvatske za vrijeme zornica crkve su ispunjene. Misa se ni po ?emu ne razlikuje od nedjeljne. Ve?ina onih koji krenu na zornice idu kroz sva ?etiri adventska tjedna. To je na neki na?in duhovna obnova. Mnogi se u to vrijeme ispovijede, a bude puno i pri?esti tijekom adventa. I mise zornice imaju pokorni?ki zna?aj, jer valja ustati vrlo rano da se stigne u crkvu. Predstavljaju stoga neki oblik ?etiritjednog trajnog odricanja od sna.

Svoj po?etak imaju još u srednjem vijeku. Drugi narodi, pa ni slavenski, nisu našli za te rane mise, odjevene u ?ar i tegobe zime, vlastito ime ve? ih nazivaju latinskim imenom Rorate. Slave?i te mise narod je stvorio osobite adventske pjesme. I one su plod hrvatskog vjerni?kog duha, bogate sadržajem, jer prepjevaju proro?anstva biblijskih proroka o Kristovom dolasku, a napose ulogu Djevice Marije nazivaju?i je najljepšim imenima zbog njezine maj?inske uloge u Isusovom dolasku. Isusova majka je uz pokornika sv. Ivana Krstitelja glavna osoba koju Crkva predstavlja kao vodi?a u boži?noj pripravi. Ona ukazuje da za Boži? Bog dolazi ?ovjeku ali da i Bog o?ekuje ?ovjekov dolazak. Otkriva to Marijin pohod Elizabeti, majci Ivana Krstitelja. Taj pohod govori da Bog dolazi k ?ovjeku, ali i po ?ovjeku želi do?i drugome ?ovjeku. Marija je puna Boga, nosi ga u utrobi, a krenula je na putove ljudi, do Elizabete. Tako je primjer za pun doživljaj Božjeg došaš?a, ali je i sama postala došaš?e ljudima.

Susret s Isusom - najljepši je po?etak dana!

U užurbanoj predboži?noj atmosferi uli?nog i trgova?kog blještavila u javnosti se malo govori o duhovnoj dimenziji priprave za Boži?. Malo tko u medijima svra?a pozornost da se kroz razli?ite oblike pobožnosti vjernici pripremaju po?etkom crkvene godine u predboži?no vrijeme za Kristov dolazak. Radi se o dolasku, i to ne bilo koga, nego nama najvažnijeg i najdražeg gosta – to je Isus Krist, Sin Božji, naš jedini Spasitelj. Za taj dolazak se treba dobro pripremiti. Kad nam u goste dolazi posebno draga i važna osoba, tada lijepo uredimo ku?u i pripremimo najbolja jela da dostojno po?astimo svoga prijatelja.

Crkva nas poziva da isto tako u?inimo sada na po?etku došaš?a – da se pripremimo za susret s Isusom Kristom. Naše srce je ku?a u koju Isus želi do?i i tu se nastaniti. „Neka Krist po vjeri stanuje u vašim srcima“, poru?uje nam sv. Pavao. Na pitanje kako ?emo najbolje do?ekati Krista koji nam dolazi, odgovara nam Crkva u svojoj zbornoj molitvi prve nedjelje došaš?a u kojoj molimo Boga da pravednim životom i dobrim djelima idemo u susret Kristu koji dolazi!

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati