Naslovnica

Glavni izbornik

Kardinalov poziv na molitvu za Domovinu i obitelj

Zagreba?ki nadbiskup kardinal Josip Bozani? uputio je u petak 6. travnja 2018. godine pismo sve?enicima, redovnicima, redovnicama i svim vjernicima na podru?ju Zagreba?ke nadbiskupije s pozivom na molitvu za Domovinu, a posebno za obitelji. Pismo ?e biti pro?itano na euharistijskim slavljima u svim župama Zagreba?ke nadbiskupije u nedjelju 8. travnja iza Popri?esne molitve. Kardinalovo pismo prenosimo u cijelosti:

Draga bra?o i sestre u Kristu!

Potaknut potrebama i osje?ajima vjernika, osobito roditelja, koji su izrazili svoju zabrinutost glede najnovijih doga?anja, nedoumica i prijepora u hrvatskome društvu u ovom trenutku, pozivam sve vas, dragi vjernici Zagreba?ke nadbiskupije, da tijekom tjedna koji zapo?inje Bijelom nedjeljom, odnosno današnjom Nedjeljom Božjega milosr?a, molite za hrvatsku Domovinu, a posebno za obitelji, kako osobno tako i u zajedništvu svoga doma, a naro?ito u župnim, redovni?kim i drugim vjerni?kim zajednicama.

U svojim molitvama posebno molimo mudrost i svjetlo Duha Svetoga u savjestima onih koji donose odluke o važnim pitanjima za naš narod i državu. Kao Crkva pozivamo sve na otvoren i hrabar dijalog, na me?usobno poštivanje i ?uvanje zajedništva u hrvatskom društvu, bez pritisaka i žurbe u donošenju odluka.

Nadalje, kao Crkva koja je, ne tako davno, proživjela teret raznih oblika totalitarizama, posebno smo osjetljivi na svaki pokušaj promicanja ideologija protivnih ljudskoj stvorenosti, ?ovjekovu dostojanstvu i krš?anskom pozivu. Svjesni smo da se elementi takvih pokušaja, koji sebe nisu u prošlosti nazivali, pa ni danas sebe ne nazivaju ideologijom, redovito predstavljaju kao otvorenost, napredak i boljitak.

Zato, kao što sam nedavno naglasio, ponavljam da »uvijek treba s oprezom slušati one koji ljudima obe?aju ?raj na zemlji?, koji se predstavljaju kao donositelji novog poretka, mira, blagostanja, potpune ravnopravnosti i sli?no. Time su se služile propale ideologije prošlog stolje?a, a sli?no pokušavaju i nove« (homilija na Uskrs, 1. travnja 2018.).

Sukladno upozorenjima pape Franje o novim pokušajima kolonizacije, neprestano ?uvaju?i vjernost Božjoj volji i nastoje?i ostvarivati vrjednote koje su oblikovale hrvatski identitet, s pouzdanjem i nadom molimo zagovor Marije, najvjernije odvjetnice Hrvatske, svetog Josipa, zaštitnika naše Domovine i blaženoga Alojzija Stepinca, svjedoka Istine i ?iste savjesti.


Pozdravlja vas i blagoslivlja vaš nadbiskup,

Josip kard. Bozani?

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati