Naslovnica

Glavni izbornik

Sloboda i odgovornost - krila za let

Subota 21. travnja 2018. u našoj Župi bio je dan podjele sakramenta svete potvrde. U punoj crkvi 80 radosnih krizmanika i krizmanica  primili su pe?at dara Duha Svetoga koji im je podijelio mons. Valentin Pozai?, biskup u miru.

Na po?etku misnog slavlja župnik vi?. Ivica Zlodi pozdravio je mons. Valentina Pozai?a, subra?u sve?enike, ?asne sestre, ravnateljice osnovnih škola, razrednike, vjerou?iteljice, pjeva?e, roditelje, kumove i krizmanike. U ime svih roditelja biskupa je pozdravio gosp. Vidak Mari?, a u ime krizmanika su to u?inili Ivan Kuruc i  Nikolina Markovi? te su mu uru?ili prigodan dar.

Uz mons. Valentina Pozai?a u koncelebraciji su bili župnik Ivica, rektor Hrvatskog katoli?kog sveu?ilišta prof. dr. sc. Željko Tanji? i pater Dragan Maij?.

Biskup Pozai? se u svojoj propovijedi obratio mladima rije?ima: „Dragi mladi, danas je poseban dan i vi ?ete primiti dar Duha Svetoga. To nije neka prolazna sve?anost, to je nešto što ?ete primiti za cijeli život.

Sloboda i odgovornost, to su dva krila za let u život. Ne dopustite da vam ikad itko lomi krila.  Bit ?ete kadri birati prave vrednote u svom životu- istinu i ljubav, pravednost i solidarnost, brak i obitelj.“

Sakrament svete potvrde je sakrament kojim krizmanik ulazi u „svijet odraslih" u vjeri. Primanjem sakramenta potvrde primamo puninu Duha svetoga. On nas neumorno nastoji preobraziti dijele?i nam darove mudrosti, razuma, znanja, savjeta, jakosti, pobožnosti i straha Božjega.

Nakon obnove krsnog obe?anja, krizmanici su sa svojim kumovima pristupili biskupu koji im je na ?elu sa svetim uljem u?inio znak križa te su tako primili pe?at dara Duha svetoga.

Na kraju misnog slavlja biskup je prenio ?estitke i pozdrave našeg nadbiskupa kardinala Josipa Bozani?a te je zazvao obilje Božjeg blagoslova. Poželio je krizmanicima  da po?u u život kao radosni i ponosni Isusovi prijatelji.

Marija ?ular

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati