Naslovnica

Glavni izbornik

Budu?i da svetkovina Presvetoga Tijela i krvi Kristove pada na dan 31. svibnja, ovogodišnja proslava Majke Božje od Kamenitih vrata održat ?e se dan prije, u srijedu, 30. svibnja 2018. godine.

 

Proslava ?e, po obi?aju, zapo?eti sve?anom euharistijom u zagreba?koj prvostolnici u 19 sati koju ?e predvoditi kardinal Angelo Bagnasco, nadbiskup Genove (Italija) i predsjednik Vije?a europskih biskupskih konferencija (CCEE) u zajedništvu sa zagreba?kim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozani?em, nazo?nim biskupima, sve?enicima i vjernicima grada Zagreba. Nakon mise kre?e procesija u kojoj se nosi lik Majke Božje od Katedrale do Kamenitih vrata sljede?im ulicama: Baka?evom ulicom, sjevernom stranom Trga bana Josipa Jela?i?a, Radi?evom ulicom do Kamenitih vrata.

Jutarnja misa na Kamenitim vratima slavit ?e se u 7 sati.

Tiskovni ured Zagreba?ke nadbiskupije

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati