Naslovnica

Glavni izbornik

Zlatna harfa 2018.

Ovogodišnji susret dje?jih crkvenih zborova Zlatna harfa je održan 26. svibnja s temom DO?ITE, KLI?IMO GOSPODINU“. U franjeva?koj župi u Sesvetskoj Sopnici okupilo se oko300 djece iz trinaest župa Zagreba?ke nadbiskupije.

 

 

Ovo je 34-ta Zlatna harfa pa s ponosom mogu re?i da naš dje?ji župni zbor „?arobne frulice“ sudjeluju svake godine i ovo im je ve? trideseta harfa na kojoj sudjeluju. Bogu hvala! I ?estitamo našim frulicama.

 

Lijepo je bilo vidjeti kako mali pjeva?i stižu pred novu i još nedovršenu ali lijepu župnu crkvu B. D. Marije An?eoske u Sopnici. Pred crkvom su ih do?ekali redari koji su imali zaduženje za zborove da se brinu cijelo vrijeme i da budu na usluzi za potrebe djeci.

 

Susret je zapo?eo sv. misom u 11 sati koju je predvodio župnik doma?in  fra Zdravko Dadi?. U prigodnoj homiliji istaknuo je ljepotu zajedništva i okupljanja ovolikog broja djece oko svog Prijatelja – Isusa Krista i kako mu svojim glasovima žele izre?i hvalu i slavu.

Nakon sv. mise slijedio je drugi dio susreta, a to je nastup pojedinih zborova redoslijedom kako je koja voditeljica izvukla broj. Sve prisutne zborove i njihove voditelje je pozdravio doma?in župnik i otvorio smotru. Dok su se mali pjeva?i redali ispred oltara, voditeljica je predstavljala zbor prema biografiji koju je prije dobila. Svaki je zbor otpjevao po jednu pjesme na temu: DO?ITE, KLI?IMO GOSPODINU“. Program je trajao sat i pol. Kada je završena smotra doma?in župnik fra Zdravko Dadi? je zahvalio za sve i rekao da je radostan što se ovaj program odvijao u ovoj župi.

 

Kao što je obi?aj od samih po?etaka postojanja Zlatne harfe, svi zborovi dobivaju spomen diplomu za sudjelovanje. Tako je i ove godine s. Lucijana Bobaš koordinatorica za Zlatnu harfu župnih dj. zborova Zagreba?ke nadbiskupije podijelila spomen diplome i na samom kraju uputila rije? zahvale svim pjeva?ima, a onda posebno zahvalu župniku fra Zdravku i njegovim divnim suradnicima župljanima kao i njegovim sve?enicima  za sve što su u?inili da se ovaj susret odvijao dostojanstveno i lijepo.

E sada je sve gotovo, ali još nešto. Okrjepa tijela. O Bože, stolovi puni svega, župnik i njegovi župljani pozvali su sve zborove i prisutnu publiku da se malo okrijepe. Župnik i njegovi župljani zaista imaju srce veliko, kada sam vidjela što su sve pripremili bezbroj puta sam zahvalila Bogu za dobre i plemenite ljude. I ova Zlatna harfa ?e nam ostati u lijepoj uspomeni i druženju. Mogu s ponosom re?i da smo Boga danas na poseban na?in proslavili, a to nam je bio cilj. Uložili smo trud. Sjeme ba?eno u zemlju klija, Zlatna harfa se sve više razvija i raste broj dje?jih zborova koji žele sudjelovati na Zlatnoj harfi.

s. Lucijana Bobaš

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati