Naslovnica

Glavni izbornik

Tradicionalno, 287. zavjetno hodo?aš?e vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistri?koj u Mariju Bistricu održat ?e se od 8. do 10. rujna pod geslom „Pred o?ima Presvete Djevice…", a u prigodi 120. obljetnice ro?enja bl. Alojzija Stepinca i 20. obljetnice proglašenja blaženim.

Hodo?asnici pješaci organizirano kre?u iz Zagreba u subotu 8. rujna prema Mariji Bistrici iz tri smjera: iz katedrale preko Sljemena u 5 sati, a u sljemenskoj kapeli misa je u 9 sati; iz ?u?erja preko Laza, u 10.30 sati misa je u župnoj crkvi u ?u?erju; od Sesveta preko Laza, u 9 sati je misa u župnoj crkvi u Sesvetama. Svi hodo?asnici zajedni?ki ?e krenuti u ulaznoj procesiji od kapele Sv. Ladislava do Svetišta u Mariji Bistrici u 18.30 sati, a procesiji se pridružuju nadbiskup te mladi Zagreba?ke nadbiskupije, sudionici Nadbiskupijskog hodo?aš?a mladih u Mariju Bistricu. Procesija sa svije?ama na bistri?koj Kalvariji bit ?e u 20 sati.

U nedjelju 9. rujna s po?etkom u 9 sati održat ?e se pobožnost križnog puta koji animiraju mladi. U 11 sati kre?e zavjetna procesija od kapele „Ave Maria" do crkve na otvorenom - prostora misnog slavlja. Misa po?inje u 11.30 sati. Procesiju i misu predvodi kardinal Bozani?, u koncelebraciji s pomo?nim zagreba?kim biskupima i sve?enicima hodo?asnicima.

Naša župa organizira autobus za nedjelju 9. rujna. Polazak ispred crkve u 7.00 sati. Cijena po osobi je 50,00 kuna. Možete se prijavljivati iza svetih misa u sakristiji ili u uredovno vrijeme u župnom uredu s time da molimo uplatu odmah prilikom prijave.

U 15 sati je zajedni?ki oproštaj u svetištu Majke Božje Bistri?ke i povratak hodo?asnika svojim ku?ama.

Sve?ana misa zahvalnica u zagreba?koj katedrali bit ?e u ponedjeljak 10. rujna u 19 sati.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati