Naslovnica

Glavni izbornik

U župi djeluje prezidij „Majka Božje milosti“. Sastanci se održavaju nedjeljom s po?etkom u 17.15h.  Ukoliko želite rasti u svetosti pod crkvenim vodstvom i širiti Kristovo kraljevstvo, pridružite nam se!

 

 

Marijina legija osnovana je 7. rujna 1921. godine u Dublinu , Irskoj.  To je katoli?ka lai?ka organizacija ?iji ?lanovi služe Crkvi u svakoj zemlji.  Danas Marijina legija djeluje u 170 država diljem svijeta i ima preko 10 milijuna ?lanova.

Utemeljitelj Marijine legije je sluga Božji Frank Duff (1889. – 1980.) koji je u Marijinoj legiji vidio ostvarenje predvi?anja sv. Ljudevita Montfortskog „nadolazak velike ?ete hrabrih i vjernih Isusovih i Marijinih vojnika, obojega spola, koji ?e udariti na svijet, na ?avla i na pokvarenu narav u pogibeljna vremena koja se približuju više nego ikada.“ (iz „Rasprave o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji“ br. 114).  Ime legija je preuzeto od rimske vojske.

Cilj je Marijine legije slaviti Boga svetoš?u njezinih ?lanova koja se razvija molitvom i djelatnom suradnjom pod crkvenim vodstvom.

Djelovanje

Najmanja legijina jedinica (ogranak) u nekoj župi zove se prezidij koji održava tjedni sastanak ?iji su sastavni dijelovi molitva, izvješ?a o radu i podjela zadataka te razmjena iskustava.  Osim tjednog sastanka svaki legionar je obvezan obaviti tjedni apostolski rad u duhu vjere i u sjedinjenju s Marijom.

Legija kao prvenstvenu zada?u gleda duhovnu i društvenu dobrobit svakog pojedinca. ?lanovi sudjeluju u životu župne zajednice putem posjeta obiteljima, bolesnicima, kako u njihovim domovima tako i u bolnicama, i putem suradnje u svim apostolskim i misionarskim zada?ama župne zajednice.  Legionari se obra?aju tako?er i zato?enima, besku?nicima, osamljenima…

Legionar ne treba nikakvo posebno školovanje jer u?i putem suradnje u Marijinoj legiji.  Njegova sredstva za rad su vjera, ljubav prema ?ovjeku, svjedo?enje i pružanje nade.

Marijina legija u Hrvatskoj

U Hrvatskoj Marijina legija djeluje od 1956. godine.  Za njezin dolazak napose se može zahvaliti tadašnjem zagreba?kom nadbiskupu kardinalu Franji Šeperu.  Blaženi Alojzije Stepinac, pro?itavši Priru?nik Marijine legije, oduševljeno ju je preporu?ivao smatraju?i je Katoli?kom akcijom u najboljem izdanju.  Danas legija djeluje u gotovo svim biskupijama i broji preko tisu?u djelatnih ?lanova.

Anamarija Mesi?

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati