Naslovnica

Glavni izbornik

Ekumenski hod crkvama grada Zagreba i Zagreba?ke nadbiskupije

Molitvena osmina za jedinstvo krš?ana pod geslom „Teži za samom pravdom“ (Pnz 16, 20) održat ?e se od 18. do 25. sije?nja u crkvama grada Zagreba i Zagreba?ke nadbiskupije.

Ekumenski hod po crkvama grada Zagreba po?inje u petak 18. sije?nja u 19 sati u evangeli?koj crkvi Krista Kralja, Gunduli?eva ulica 28. Katoli?ki predstavnik je predsjednik Povjerenstva Zagreba?ke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog mons. Zvonimir Sekelj.

Drugi ekumenski susret bit ?e u subotu 19. sije?nja u 19 sati u rimokatoli?koj župnoj crkvi Marije Pomo?nice na Knežiji, Omiška 10. Predvoditelj slavlja je zagreba?ki pomo?ni biskup Ivan Šaško.

Tre?i susret bit ?e u nedjelju 20. sije?nja u 19 sati u Baptisti?koj crkvi, Radi?eva ulica 30. Katoli?ki predstavnik je ?lan Povjerenstva za ekumenizam i dijalog mons. Zlatko Koren.

?etvrti ekumenski susret bit ?e u utorak 22. sije?nja u 19 sati u grkokatoli?koj konkatedrali Sv. ?irila i Metoda, ?irilometodska 1. Predvoditelj slavlja je župnik o. Danijel Hranilovi?.

Središnje ekumensko slavlje bit ?e u ?etvrtak 24. sije?nja u 19 sati u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjega, Cvjetni trg. Katoli?ki predstavnik je mons. Sekelj.

Euharistijska slavlja s molitvom za jedinstvo krš?ana održat ?e se u crkvama Zagreba?ke nadbiskupije.

U petak 18. sije?nja u 18.30 sati u crkvi Navještenja Bl. Djevice Marije u Velikoj Gorici euharistijsko slavlje predvodi ?lan Povjerenstva za ekumenizam i dijalog vl?. Danijel Duki?.

U subotu 19. sije?nja u 18.30 sati u crkvi Sv. Josipa u Karlovcu euharistijsko slavlje predvodi suradnik Povjerenstva vl?. Krunoslav Kolar.

U nedjelju 20. sije?nja u 10 sati u crkvi Sv. Nikole u Krapini euharistijsko slavlje predvodi predsjednik Povjerenstva mons. Zvonimir Sekelj.

U ponedjeljak 21. sije?nja 18.30 sati u crkvi Sv. Križa u novozagreba?kom naselju Siget euharistijsko slavlje predvodi predsjednik Povjerenstva mons. Sekelj.

U utorak 22. sije?nja u 19 sati u crkvi BDM Kraljica Apostola u Zapreši?u euharistijsko slavlje predvodi predsjednik Povjerenstva mons. Sekelj.

U srijedu 23. sije?nja u 19 sati u crkvi Sv. Leopolda Mandi?a u zagreba?koj Dubravi euharistijsko slavlje predvodi ?lan Povjerenstva mons. Koren.

U ?etvrtak 24. sije?nja u 18 sati u crkvi Sv. Martina u Dugom Selu euharistijsko slavlje i klanjanje predvodi tajnik Povjerenstva dr. Zvonimir Kure?i?.

U petak 25. sije?nja u 18 sati u crkvi Sv. Anastazije u Samoboru euharistijsko slavlje predvodi ?lan Povjerenstva mons. Koren.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati