Naslovnica

Glavni izbornik

Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba proslavit ?e se u petak, 31. svibnja 2019. godine.

 

 

Središnje euharistijsko slavlje proslave u zagreba?koj katedrali s po?etkom u 19 sati predvodit ?e kardinal Dominik Jaroslav Duka, nadbiskup praški u zajedništvu sa zagreba?kim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozani?em, biskupima, sve?enicima i vjernicima grada Zagreba. Nakon mise uslijedit ?e hodo?asni?ka procesija s likom Majke Božje od katedrale do Kamenitih vrata uobi?ajenim pravcem: Baka?evom ulicom, sjevernom stranom Trga bana Josipa Jela?i?a, Radi?evom ulicom do Kamenitih vrata gdje ?e sve?anost završiti molitvom i blagoslovom.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati