Naslovnica

Glavni izbornik

Geslo jedanaestoga Susreta hrvatske katoli?ke mladeži (SHKM) u Zagrebu 2020. glasi: „Što god vam rekne, u?inite!“ (Iv 2, 5) Ovaj nas Ivanov evan?eoski redak vodi na svadbu u Kanu Galilejsku u kojoj Isus ?ini svoje prvo znamenje. Na tome je doga?aju Blažena Djevica Marija ona koja primje?uje da je na svadbi ponestalo vina te sluge, govore?i im da u?ine što god im rekne, upu?uje na svoga Sina.

Logo susreta, stoga, prikazuje Blaženu Djevicu Mariju koja u naru?ju drži svoga Sina, Isusa Krista. Obrisi njihovih aureola ?ine glavni oblik loga - srce, simbol ljubavi. Kap u sredini loga simbolizira Duha Svetoga, tj. njegovu prisutnost u našim životima od krštenja jer „u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni“ (1 Kor 12, 13). Osim kapi (vode) Duha Svetoga, simbolizira i vatru (Dj 2, 1-4) koja je u logu, pomo?u žute boje, prikazana stiliziranim plamenom.
Nadalje, dio loga koji je odvojen od Marije i Isusa predstavlja Crkvu, vjernike, mladost, u pojednostavljenoj formi ruku koje primaju i daju: primaju milosti od Isusa preko Marije te daju svijetu. Prostorom izme?u ruku (Crkve) te Isusa i Marije prikazan je svijet jer su vjernici pozvani biti u svijetu, ali ne od svijeta (1 Iv 4, 4-6). Dakle, središte i temelj života, ali i djelovanja jest Isus Krist, dok je Marija posrednica milosti preko koje se obra?amo našemu Spasitelju. Crkva, vjernici, mladi predstavljaju ruke koje oblikuju svijet, a koje su sol zemlje i svjetlo svijeta (Mt 5, 13-14). Kako bi se razumjela i uo?ila forma ruku, treba ih staviti u položaj kojim kao da ?ete zagrabiti vodu te ih pogledati iz profila.

Na vrhu loga nalazi se križ koji je krš?aninu u djelovanju neizostavan. Nijedno ?injenje ili Božji zahvat u ljudski život ne može pro?i bez križa koji je krš?aninu nužan za spasenje. Božji zahvat i križ u logo su kompozicijski smješteni u vrh znaka kako bi se simboli?ki prikazalo djelovanje vertikale (Boga) na horizontalu (Crkvu).
Najdominantnija boja u logu jest plava koja istovremeno simbolizira Mariju, ali se nalazi i na grbu Zagreba?ke nadbiskupije te grada Zagreba, doma?ina SHKM-a. Budu?i da je jedan od najprepoznatljivijih zagreba?kih simbola licitarsko srce, grad doma?in je, osim plavom bojom, predo?en u samom obliku loga – srcu. Plava boja tako?er simbolizira i vodu. Dok crvena boja križa ozna?ava Božju ljubav i Isusa Krista koji vodu pretvara u vino, žuta je boja u plamenu simbol Duha Svetoga koji nas sidri u nadi i koji je naša pokreta?ka snaga.

(izvor: Tiskovni ured Zagreba?ke nadbiskupije)

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati