Naslovnica

Glavni izbornik

Draga bra?o i sestre!

1. »Radujte se, narodi, kad ?ujete glas da se Isus porodi u blaženi ?as«, to je boži?ni poziv raspjevane hrvatske duše. Radujemo se Boži?u jer ga volimo. Koga se voli, za njim se i ?ezne, a za kim se ?ezne, njemu se iskazuje ljubav. Ali koliko god mi nastojali prednja?iti u oblikovanju najljepše boži?ne idile, ipak u dubini srca osje?amo da nismo mi stvorili Boži?. Boži? je dar neba. Boži? nije zapo?eo s nama. Bog je bio prvi, jer On uvijek prvi prilazi ?ovjeku. »Bog nas (…) zbunjuje«, kaže papa Franjo. »On je nepredvidiv, neprestano je izvan naših shema« (Apostolsko pismo »Admirabile signum«, 8).

Bog nam po Boži?u pokazuje kako je naš život dio Božjega života i ujedno nas poziva da postanemo njegovi u?enici, ako želimo na?i kona?ni smisao života. Mi, pak, slave?i Boži? pokušavamo odgovoriti na Ljubav koju nam je Bog prvi iskazao divnim utjelovljenjem svojega Sina Isusa i njegovim ro?enjem u Betlehemu.

2. Sestre i bra?o, veselimo se Boži?u i rado ga nazivamo najdražim blagdanom u godini. Najmanji me?u nama, svojom ?ežnjom, zorno pokazuju da se ?itava godina može shvatiti kao veliko hodo?aš?e prema Boži?u.

No, pogledamo li bolje, ?itav povijesni hod ?ovje?anstva pra?en je ?ežnjom za Bogom. Slikovito to pokazuje prorok Ilija koji, tragaju?i za Bogom, misli da ?e ga prona?i u oluji, potresu ili ognju. No, Bog se starozavjetnom Proroku objavio po milovanju laganoga i blagog povjetarca (usp. 1 Kr 19, 11-13).

A u punini vremena Bog je sišao u ljudsku povijest u najve?oj nježnosti, u liku novoro?enoga Djeteta. Papa Franjo nam to ovako tuma?i: »Bog je u Isusu postao Dijete i kao takav želio je otkriti veli?inu svoje ljubavi koja se o?ituje u osmijehu i rukama koje se pružaju prema svima« (Admirabile signum, 8).

3. Bog nas po Boži?u u?i kako voljeti, jer »otkrivamo da nas On toliko ljubi da je postao jedno s nama kako bismo i mi mogli postati jedno s Njim« (Admirabile signum, 1).

Boži? je poziv da prihvatimo Boga koji nam dolazi ususret u Djetetu Isusu, kako bi doživjeli susret ispunjen ljubavlju i zahvalnim divljenjem. Naime, po utjelovljenju Sina Božjega postali smo jedno s Bogom.

Zajedništvo s Bogom mijenja ?ovjeka iznutra, ono mijenja i naše me?usobne odnose. Prihva?anje Boži?a mijenja i odnose u društvu.

Boži? nas poziva na ?uvanje života od njegova za?e?a sve do naravne smrti, koja nam otvara vrata vje?noga života u potpunom zajedništvu s Bogom.

Boži? nas poziva na ljubav prema obiteljskom životu. Tko ?uva obitelj, po?evši od najmanjih pa sve do najstarijih ?lanova, tko obnavlja obiteljske odnose, tko ne gasi poleta mladih i crpi od mudrosti starijih, taj otvara vrata nadi u vedru budu?nost za kojom svi ?eznemo!

Boži? nas poziva da volimo najslabije me?u nama i brinemo se napose za: bolesne, osamljene, napuštene i siromašne – jer prema mjeri u kojoj njima iskazujemo ljubav ja?a i naše ?ovjekoljublje.

Boži? nas poziva da ljubimo svoju Domovinu i da ne malakšemo pred sadašnjim izazovima, ve? da se zalažemo za njezin napredak, jer Domovina je kolijevka našega narodnog bivstva.

Boži? nas poziva da se brinemo za sav stvoreni svijet i da ?uvamo okoliš kao životni prostor za sve ljude.

Boži?no otajstvo poziva nas da uvijek zahvaljujemo Bogu koji u Isusu, ro?enom od Blažene Djevice Marije, s nama dijeli našu ljudsku sudbinu, kako nas nikada ne bi ostavio same.

Boži? je blagdan svih ljudi.

Drage sestre i draga bra?o, Kristovi vjernici, i svi vi, ljudi dobre volje, miljenici Božji: Sretan vam Boži?!

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati