Naslovnica

Glavni izbornik

Odredbe i upute o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika

Zagreba?ka nadbiskupija, Nadbiskupski duhovni stol u dopisu br. 556/2020 od 11. ožujka 2020. godine kojeg potpisuje zagreba?ki nadbiskup kardinal Josip Bozani? objavljuje:

Odredbe i upute o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika

 

Suo?eni sa životnim okolnostima, nastalima zbog širenja bolesti COVID-19, uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u cijelome svijetu, u Europi i u našoj Domovini, a pozorni na upute mjerodavnih služba, u svojoj smo crkvenoj odgovornosti pozvani vjerni?kim duhom razmatrati kako se trebamo ponašati, što trebamo ?initi iz ljubavi prema bližnjima i na koji na?in najviše pomo?i potrebitima. Ujedno izražavamo zahvalnost medicinskomu osoblju i svima koji služe dobrobiti našega zdravlja i skrbi za bolesne.

Na temelju op?ih uputa koje su dane u Hrvatskoj glede okupljanja ljudi, a imaju?i u vidu naše vjerni?ke zajednice, liturgijska slavlja i molitvene susrete na podru?ju Zagreba?ke nadbiskupije, pozivam sve?enike i vjernike da se – do novih uputa – pridržavaju sljede?ega:

1. Neka se u narednome razdoblju suzdrže od dolaska na liturgijska slavlja i pobožnosti:

  • svi koji imaju simptome infekcije dišnih putova ili odre?ene respiratorne poteško?e;
  • svi koji su bili u krajevima koji se smatraju žarištima zaraze ili pak u kontaktu s osobama koje bi mogle biti nositelji virusa;
  • starije osobe, a naro?ito kroni?ni bolesnici;
  • sve te osobe neka u svojim domovima budu molitvom povezane s vjerni?kom zajednicom u crkvi.

2. Neka se u škropionicama na ulazima i na drugim mjestima u crkvama i kapelama ne ?uva i ne ulijeva blagoslovljena voda; neka te posude ostanu prazne i kao takve znak ?ežnje i poziva da svoju krsnu milost snažnije svjedo?imo. Stoga ?e vjernici pri ulasku i izlasku iz crkve pokleknuti ili se duboko nakloniti znamenuju?i se znakom križa bez blagoslovljene vode.

3. Neka se kao gesta pružanja mira u slavlju euharistije ili u službama Božje rije?i ne koristi uobi?ajena gesta rukovanja.

4. Primanje svete pri?esti u redovitosti prilika poznaje dva oblika: na jezik ili na ruke. Sasvim je razumljivo da ?e u ovim neredovitim prilikama vjernici biti pri?eš?ivani primanjem svete hostije na dlan jedne ruke, kako bi drugom rukom hostiju prinijeli svojim ustima. Neka i ta gesta u pobožnosti bude poticaj da živimo svjesni toga nebeskoga dara koji primamo.

5. Vrijeme kroz koje prolazimo je višeslojno vrijeme kušnje i otvara puno temeljnih pitanja. U korizmenome hodu jasnije vidimo da su kušnja ne samo naša ljudska ranjivost i krhkost, nego i odre?ena nužna ograni?enja. Mi ta ograni?enja promatramo i nastojimo živjeti u svjetlu ljubavi koja je potrebna pred izazovima za osobnu i zajedni?ku odgovornost.

Znamo da u brizi jednih za druge, premda se javljaju osje?aji nesigurnosti i bojazni, ja?amo. Važna je svijest da postoje teško?e u kojima ne možemo sami i nismo sami. Svatko je pozvan u?initi svoju dužnost i živjeti svoj poziv. Štoviše, treba ugra?ivati darove koje Gospodin daje da bismo rasli u ljubavi prema bližnjima. Ovo je prilika za razna savezništva u dobru, u kojemu se u društvenoj zajednici trebaju povezati: ljubav prema ?ovjeku, zdravstveni sustav, znanost, gospodarstvo i politi?ke odluke.

U nama je snaga Božjega Duha koji nas tješi i daje snagu. Osim toga, mi živimo sigurnost nade u Kristu. Molitva sve to povezuje u pouzdanju i po njoj smo dionici ?udesnih djela. Svemogu?emu Gospodinu koji nas obnavlja u svojoj ljubavi preporu?ujemo svoje slabosti i molimo ga za nadvladavanje zla i blagoslovni mir u našoj domovini Hrvatskoj.

Blažena Djevice Marijo, Zdravlje bolesnih, moli za nas!

Sve vas u Gospodinu pozdravljam.

Vaš nadbiskup,

+ Josip kard. Bozani?, v.r.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati