Naslovnica

Glavni izbornik

Dragi župljani, dragi vjernici, dragi prijatelji,

Drže?i se odredaba Hrvatske biskupske konferencije (HBK)., odredba br. 9., koja se odnosi na rad nadbiskupijskih, župnih i drugih crkvenih ureda nalaže:

Nad/biskupijski, župni i drugi crkveni uredi te crkveni arhivi ostaju zatvoreni do daljnjega. Vjernici se mogu obratiti navedenim ustanovama isklju?ivo telefonom ili elektroni?kom poštom.

Molimo Vas da se u slu?aju potrebe obratite na župni e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript  ili na broj telefona: 01/6180 268.

 

ŽUPNI CARITAS

Caritas Župe Svete Obitelji vrlo je aktivan i trudimo se pomo?i svima koji u ovoj situaciji ne mogu do hrane, a to su uglavnom stariji i slabo pokretni ljudi te osobe lošijeg imovinskog stanja.

Proteklih tjedana, pakete pomo?i dostavili smo na više od 40 adresa, a naznake su da ?e potrebe biti sve ve?e. Nažalost, iscrpili smo skoro sve svoje resurse pa vas molimo da naše napore podržite nov?anim donacijama na ra?un RKT Župa Sv. Obitelji, IBAN HR1223600001502674781.

Možete nas dobiti na: 098 9055 317 ili email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript Mi ?emo pomagati našim župljanima dok god nam to ova situacija bude dopuštala. HVALA vam od ?? i ?uvajte se!

 

SAKRAMENT ISPOVIJEDI

Trenutno, osim u hitnim slu?ajevima, nije mogu?e pristupiti sakramentu ispovijedi.

 

SAKRAMENTI: KRŠTENJE, SVETA POTVRDA, PRVA PRI?EST, ŽENIDBA

Slavlja sakramenata krštenja, svete potvrde, prve sv. pri?esti i ženidbe u našoj župi tako?er se odga?aju do vremena kada ?e ova slavlja biti mogu?e organizirati. O tome ?emo vas pravovremeno obavijestiti!

 

SPROVODI

Obrede sprovoda molimo u župni ured javite samo putem telefona i e-maila, a odvijat ?e se u skladu sa civilnim mjerama zaštite i uz prisustvo samo najuže rodbine.

 

ŽUPNE PASTORALNE AKTIVNOSTI

Do daljnjeg su obustavljene župne kateheze za prvopri?esnikekrizmanikeprobe svih župnih zborovaministrantski i svi drugi susreti.

 

Neka nas ovo vrijeme kušnji i izazova potakne na zajedništvo i iskreni hod vjere, molitvu za prestanak širenja epidemije, za sve zdravstvene djelatnike, oboljele i umrle od koronavirusa te za sve koji su pogo?eni potresom u našim krajevima.

Vaši sve?enici:

vl?. Ivica Zlodi, župnik

vl?. Mirian Šuvak, župnik in solidum

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati