Naslovnica

Glavni izbornik

Sveti Otac Franjo imenovao je u subotu, 11. srpnja 2020. godine, mons. Dražena Kutlešu i mons. Petra Pali?a na nove biskupske službe. Priop?enje Apostolske Nuncijature u Republici Hrvatskoj prenosimo u cijelosti.

“Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj ima ?ast obavijestiti da je Sveti Otac Franjo imenovao nadbiskupom koadjutorom Splitsko-makarske nadbiskupije Preuzvišenog mons. Dražena Kutlešu, dosadašnjeg Pore?kog i Pulskog biskupa.

Istovremeno je imenovao Preuzvišenog mons. Petra Pali?a, dosadašnjeg Hvarskog biskupa i Generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije za Mostarsko-duvanjskog biskupa i Apostolskog administratora Trebinjsko-mrkanske biskupije”, priop?ila je Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj.

Vijest o imenovanjima istovremeno je objavljena u Rimu i u Hrvatskoj.

(Preuzeto od: ika.hkm.hr)

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati