Naslovnica

Glavni izbornik

U Zagreba?koj nadbiskupiji odlukom kardinala Josipa Bozani?a, nadbiskupa zagreba?kog, došlo je do slijede?ih imenovanja i razrješenja:

- Barši? Marko, razriješen je službe upravitelja župe Sv. Vida Mu?enika u Zagrebu – Petruševec te je imenovan upraviteljem župe Sv. Nikole Biskupa u Bistri;
- Belak Ignacije, SJ, razriješen je službe župnog vikara u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmoti?eva;
- Bel?i? Renato, nakon završetka svog mandata u Papinskom vije?u za promicanje nove evangelizacije, gdje je od pape Franje imenovan posebnim misionarom milosr?a, vratio se u Zagreb i imenovan je župnikom u župi Sv. Barbare u Zagrebu – Vrap?e te nadbiskupijskim povjerenikom za župnu katehezu;
- Bendra Branko, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Marije Pomo?nice u Zagrebu – Knežija;
- Berljak dr. Matija, kanonik Prvostolnog kaptola zagreba?kog, ispunivši kanonsku dob, razriješen je službe kanonika i na vlastitu molbu umirovljen;
- Bobi? Mario, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun te je imenovan studentskim kapelanom na Sveu?ilištu u Zagrebu;
- Bošnjak Mato, OP, razriješen je župni?ke službe u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;
- Budinski Branimir, razriješen je službe upravitelja župe Krista Kralja u Domaslovcu te je imenovan župnikom u župi Sv. Josipa Radnika u Zagrebu – Gajnice;
- Budinš?ak Ivica, ravnatelj UZUK-a, razriješen je službe pastoralnog suradnika u župi Sv. Nikole Biskupa u Jastrebarskom;
- Bužak Goran, sve?enik Bjelovarsko-križeva?ke biskupije, razriješen je službe odgojitelja u Me?ubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu;
- Cujzek Ivica, sve?enik Varaždinske biskupije, razriješen je službe prefekta u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu;
- Doli? Josip, OP, razriješen je službe župnog vikara u župi Bl. Augustina Kažoti?a u Zagrebu – Peš?enica;
- Domini? Marko, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM u Zagrebu – Stenjevec;
- Draganovi? Mato, sve?enik Sisa?ke biskupije, imenovan je župnikom u župi Uznesenja BDM u Savskom Nartu;
- Duki? Danijel, razriješen je župni?ke službe u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani, kao i ovlasti u župi Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III te je imenovan župnikom in solidum u župi Sv. Petra u Zagrebu;
- Duki? Mario, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec te je imenovan odgojiteljem u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu;
- ?urin Josip, sve?enik Varaždinske biskupije, imenovan je odgojiteljem u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu;
Faltak mr. Željko, po povratku sa studija u Rimu, imenovan je rektorom Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu;
Galekovi? Petar, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu i u župi Isusova Uskrsnu?a u Sesvetskom Kraljevcu;
Golek Marinko, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Stjepana Prvomu?enika u Zagrebu – Botinec i u Župi Svetih An?ela u Zagrebu – Savski Gaj te je imenovan privremenim upraviteljem župe Sv. Stjepana Prvomu?enika u Zagrebu – Botinec;
Greti? mr. Ivan, zbog zdravstvenih razloga razriješen je župni?ke službe u župi Sv. Vida Mu?enika u Brdovcu te je imenovan župnikom in solidum u župi Bl. Alojzija Stepinca u Bestovju – Novakima – Rakitju i u župi Uzvišenja Sv. Križa u Kerestincu;
Grgi? Ilija, CPPS, imenovan je župnikom u župi Sv. Ivana Apostola i Evan?elista u Cerju;
Ha?ko Danijel, razriješen je službe upravitelja župe Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III i službe župnog vikara u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani te je imenovan upraviteljem župe Sv. Vida Mu?enika u Brdovcu;
Ha?ko mr. Tomislav, koordinator Trajne formacije za sve?enike i vicepostulator za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagreba?ke nadbiskupije, razriješen je službe pastoralnog pomo?nika u župi Isusova Uskrsnu?a u Sesvetskom Kraljevcu te imenovan urednikom Službenog vjesnika Zagreba?ke nadbiskupije i pastoralnim pomo?nikom u župi Sv. Marka Evan?elista u Zagrebu;
- Horvat Igor, OFMConv., imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu – Sveti Duh i u župi Sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu – Bijenik;
Hren Vlado, razriješen je službe rektora Samostanske crkve Sv. Vinka Paulskog i službe duhovnog asistenta u samostanu Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog u Zagrebu – Frankopanska ulica i dana mu je dozvola da preuzme službu koju mu u Sisa?koj biskupiji dodijeli mons. Vlado Koši?, biskup sisa?ki;
Ja?menica Franjo, razriješen je župni?ke službe u župi Sv. Ivana Apostola i Evan?elista u Cerju te je imenovan rektorom Samostanske crkve Sv. Vinka Paulskog i duhovnim asistentom u samostanu Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog u Zagrebu – Frankopanska ulica;
Jagodi? Branimir, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec;
Jeluši? Zdravko, SJ, razriješen je službe pastoralnog pomo?nika u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmoti?eva;
Jonji? Ante, SAC, imenovan je župnim vikarom u župi BDM Kraljice Apostola u Zapreši?u;
Kazoti Ante Augustin, OP, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;
Klari? Petar, SJ, razriješen je službe župnog vikara u župi Bezgrešnog Srca Marijina u  Zagrebu – Jordanovac;
-  Ko?iš mr. Damir, SJ, imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmoti?eva;
-  Korade Franjo, SJ, razriješen je župni?ke službe u župi Majke Božje Sljemenske, Kraljice Hrvata u Zagrebu – Sljeme te je imenovan pastoralnim pomo?nikom u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmoti?eva;
Kordi? Ivan, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ane u Zagrebu – Rudeš;
Koren mons. Zlatko, razriješen je službe župnika moderatora u župi Sv. Blaža u Zagrebu, kao i službe povjerenika za pastoral braka i obitelji te je imenovan kanonikom Prvostolnog kaptola zagreba?kog;
Koš?ak mr. An?elko, sve?enik Varaždinske biskupije, razriješen je službe rektora Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu;
Kova? mr. Marko, biskupski vikar za pastoral, razriješen je službe privremenog upravitelja župe Sv. Barbare u Zagrebu – Vrap?e;
Kova?i? Gojislav, župnik u župi Sv. Petra Apostola u Petrovini, imenovan je vršiteljem dužnosti dekana Jastrebarskog dekanata;
Kralj Tomislav, razriješen je službe upravitelja župe Sv. Nikole Biskupa u Bistri te je imenovan župnikom u župi Uzvišenja Sv. Križa u Dugom Selu;
Kresonja Slavko, razriješen je župni?ke službe u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu te je imenovan župnikom u župi Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III i imat ?e ovlasti župnika in solidum u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani;
Kutleša dr. Mislav, docent na KBF-u, razriješen je službe prefekta u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu te je imenovan nadbiskupijskim povjerenikom za pastoral braka i obitelji. Ujedno ?e u nedjelje i blagdane pastoralno pomagati u župi Sv. Leopolda Bogdana Mandi?a u Zagrebu – Ljubljanica-Voltino;
Kuzel Josip, razriješen je župni?ke službe u župi Uzvišenja Sv. Križa u Dugom Selu te je imenovan župnikom u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani i imat ?e ovlasti župnika in solidum u župi Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III;
Leskovar David, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomo?nice u Zagrebu – Knežija;
Luka?evi? Davor, CPPS, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu;
Luki? Ivan, razriješen je službe nadbiskupskog tajnika te je upu?en u Rim na poslijediplomski studij duhovnosti;
Luki? Izidor, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;
Mari? Filip, dosadašnji privremeni upravitelj župe Sv. Nikole Biskupa u Jastrebarskom, imenovan je upraviteljem iste Župe;
Medi? Tomislav, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici;
Mikec Ivan, župnik u župi Uznesenja BDM u Pregradi, imenovan je upraviteljem župe Sv. Mirka u Kostelu;
Mikec gospodin Vladimir, voditelj Statisti?kog ureda Nadbiskupskog duhovnog stola, imenovan je tajnikom Povjerenstva Zagreba?ke nadbiskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba;
Mikleni? mons. Ivan, kanonik Prvostolnog kaptola zagreba?kog i arhi?akon Zagorskog arhi?akonata, razriješen je, na vlastitu molbu, s danom 31. kolovoza 2020. godine, službe glavnog urednika Glasa Koncila i službe vršitelja dužnosti direktora Glasa Koncila;
Mikši? dr. Vlado, razriješen je službe supsidijara u župi BDM Snježne i u Svetištu Sv. Josipa u Karlovcu – Dubovac te je imenovan povjerenikom za kulturna dobra i voditeljem Ureda za kulturna dobra Zagreba?ke nadbiskupije te rektorom crkve Krista Kralja na Mirogoju;
Moste?ak Dragutin, na vlastitu molbu, a zbog zdravstvenih razloga, razriješen je župni?ke službe u župi Pohoda BDM u Zagrebu – ?u?erje i umirovljen;
Nimac Marko, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Anastazije u Samoboru;
Nova?ki Matija, razriješen je službe župnog vikara u župi Uznesenja BDM u Zagrebu – Stenjevec te je imenovan župnim vikarom u župi Sv. Vida Mu?enika u Brdovcu i pastoralnim pomo?nikom u župi sv. Nikole Biskupa u Bistri;
Pavlovi? dr. Anto, SJ, dodijeljen je na raspolaganje za pastoralnu službu u Zagreba?koj nadbiskupiji te je imenovan upraviteljem župe Krista Kralja u Domaslovcu;
Petri? Matej, po povratku sa studija u Rimu, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Nikole Biskupa u Jastrebarskom, a na Hrvatskim studijima nastavit ?e specijalizirani studij hrvatskoga latiniteta i književnosti;
Petr?i? Josip, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomo?nice u Zagrebu – Knežija;
Potrebi? Toni, razriješen je službe župnog vikara u župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici te je upu?en na studij za formatore za sve?eništvo i posve?eni život na Centru Sv. Petra Favra pri Sveu?ilištu Gregorijana u Rimu;
Premel? Luka, sve?enik Bjelovarsko-križeva?ke biskupije, imenovan je odgojiteljem u Me?ubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu;
Puši? Filip, OFMConv., imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu – Sveti Duh i u župi sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu – Bijenik;
Puškari? mr. Borna, razriješen je službe pro?elnika Tiskovnog ureda Zagreba?ke nadbiskupije, urednika Službenog vjesnika Zagreba?ke nadbiskupije i službe rektora crkve Krista Kralja na Mirogoju te je imenovan župnikom moderatorom u župi Sv. Blaža u Zagrebu;
Ra?a dr. Jakov, poslijedoktorand na KBF-u, povjerenik za pastoral duhovnih zvanja i promotor krš?anskih poziva, razriješen je službe izvanrednog duhovnika u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu i službe propovjednika u Zagreba?koj katedrali te je imenovan ravnateljem Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i voditeljem ?akonske pastoralne godine;
Režek Mirko, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomo?nice u Zagrebu – Knežija;
Rukavina Tomislav, SJ, imenovan je upraviteljem župe Majke Božje Sljemenske, Kraljice Hrvata u Zagrebu – Sljeme;
Rušec Majk, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Vida Mu?enika u Brdovcu te je imenovan župnim vikarom u župi BDM Snježne i u Svetištu Sv. Josipa u Karlovcu – Dubovac;
Skelin mr. Mislav, SJ, imenovan je župnim vikarom u župi Bezgrešnog Srca Marijina u Zagrebu – Jordanovac;
Smrkulj Dragutin, razriješen je župni?ke službe u župi Uznesenja BDM u Savskom Nartu te je imenovan župnikom u župi Sv. Nikole Biskupa u Donjoj Zelini;
Spehnjak Marijan, trajni ?akon, razriješen je službe povjerenika za pastoral sportaša te imenovan tajnikom nadbiskupijskog povjerenstva za pastoral braka i obitelji.
Stani? gospodin Branimir, zamjenik glavnog urednika Glasa Koncila, imenovan je glavnim urednikom Glasa Koncila i vršiteljem dužnosti direktora Glasa Koncila;
Stoji? Damir, SDB, razriješen je službe studentskog kapelana na Sveu?ilištu u Zagrebu te je imenovan župnikom u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;
Šagud Tomislav, razriješen je službe upravitelja župe Sv. Josipa Radnika u Zagrebu – Gajnice te je imenovan nadbiskupskim tajnikom i pro?elnikom Tiskovnog ureda Zagreba?ke nadbiskupije;
Šarc Dragutin, duhovni asistent sestara Karmeli?anki BSI u Samostanu u Poredju, razriješen je župni?ke službe u župi Sv. Mirka u Kostelu;
Šestak Tomica, nadbiskupijski ekonom, razriješen je službe zamjenika župnika u župi Sv. Vida Mu?enika u Brdovcu, kao i službe privremenog upravitelja in materialibus u župi Sv. Barbare u Zagrebu – Vrap?e;
Šimunovi? dr. Josip, profesor pastoralne teologije na KBF-u i prebendar Zbora prebendara Prvostolne crkve zagreba?ke, razriješen je službe ravnatelja Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i službe voditelja ?akonske pastoralne godine te imenovan povjerenikom Zagreba?ke nadbiskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba;
Škender mr. Tomislav, po povratku sa studija u Rimu, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM i u Svetištu u Mariji Bistrici, kao i u župi Sv. Andrije na Lazu, sa zada?om da nastavi raditi na dovršetku doktorske disertacije;
Škvorc Mladen, vicekancelar NDS-a, imenovan je nadbiskupijskim povjerenikom za udruženja vjernika laika u Crkvi;
Špiranec dr. Tomislav, SJ, imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmoti?eva;
Špoljar Pavao, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;
Šuflaj Stjepan, SJ, razriješen je službe župnog vikara u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmoti?eva;
Tanji? dr. Željko, nakon izbora što ga je prema Statutu HKS-a izvršio Senat, imenovan je rektorom Hrvatskog katoli?kog sveu?ilišta na novi mandat;
Tomi? Ivan Marija, OP, razriješen je službe župnog vikara u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu te je imenovan upraviteljem župe Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;
Toplak Dragutin, razriješen je župni?ke službe u župi Sv. Nikole Biskupa u Donjoj Zelini i zbog zdravstvenih razloga upu?en na bolovanje;
Topolnjak Ivan, novozagreba?ki dekan i župnik u župi Svetih An?ela u Zagrebu – Savski Gaj, razriješen je službe privremenog upravitelja župe Sv. Stjepana Prvomu?enika u Zagrebu – Botinec;
Torbar Marko, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Petra u Zagrebu te je imenovan upraviteljem župe Pohoda BDM u Zagrebu – ?u?erje. Dok se ne uredi prostor za stanovanje u ?u?erju, smještaj ?e imati u župnoj ku?i župe Sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec;
Tušek Kristijan, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Anastazije u Samoboru te je imenovan nadbiskupijskim povjerenikom za pastoral mladih, za pastoral sportaša i koordinatorom dušobrižništva za studente u Zagrebu. Smještaj ?e imati u župi Sv. Ivana XXIII., pape u Zagrebu – Dubrava gdje ?e vršiti i službu pastoralnog pomo?nika;
Valenti? Ivan, razriješen je službe nadbiskupijskog povjerenika za pastoral mladih i koordinatora dušobrižništva za studente u Zagrebu, kao i službe pastoralnog pomo?nika u župi Sv. Ivana XXIII., pape u Zagrebu – Dubrava te je imenovan župnikom u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu;
Vidovi? Danijel, SDB, razriješen je službe upravitelja župe Duha Svetoga u Zagrebu - Jarun;
Vu?ak Ivan, upravitelj župe Presvetog Trojstva u Kraši?u i župe Sv. Marije Magdalene u Oštrcu, imenovan je upraviteljem župe Sv. Mihaela Arkan?ela i Sv. Ane u Gornjem Prekrižju. U povjerenim službama pastoralnu pomo? pružat ?e mu vl?. Juraj Prelec;
Zovko Ivan, razriješen je službe župnog vikara u župi Bl. Alojzija Stepinca u Bestovju – Novakima – Rakitju i u župi Uzvišenja Sv. Križa u Kerestincu te je imenovan supsidijarom u župi Sv. Ivana Nepomuka u Stupniku – Lu?ko i bit ?e na duhovnu pomo? u Samostanu sestara Karmeli?anki BSI u Hrvatskom Leskovcu;
Zubovi? Šime, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;
Žižek Krešimir, razriješen je službe pastoralnog suradnika u župi Sv. Leopolda Bogdana Mandi?a u Zagrebu – Ljubljanica-Voltino te je imenovan upraviteljem župe Sv. Vida Mu?enika u Zagrebu – Petruševec;
Žuljevi? Mikas Mihovil, OP, razriješen je službe župnog vikara u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati