Naslovnica

Glavni izbornik

POŠTOVANI ŽUPLJANI,

naš ŽUPNI CARITAS POZIVA VAS DA SE PRIDRUŽITE U BOŽI?NOJ AKCIJI DARIVANJA ŽUPLJANA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA.

SVI KOJI SE ŽELITE I MOŽETE UKLJU?ITI U OVU HUMANITARNU AKCIJU, MOŽETE DONIRATI SLJEDE?E:

NOV?ANA SREDSTVA – donaciju je mogu?e uplatiti na broj ra?una IBAN HR1223600001502674781 ili donacijom u škrabicu Caritasa ovdje u našoj crkvi.

 

SUHU I KONZERVIRANU HRANU - brašno, tjesteninu, krumpir, rižu, juhe iz vre?ice, ulje, konzerviranu hranu (grah, kukuruz, mahune, grašak), mesne nareske, paštetu, pekmez, kakao, ?aj, kavu, trajno mlijeko, trajne salame, kekse, ?okoladu i ?okoladne namaze, instant napitke, slatkiše, kola?e i sli?no.

HIGIJENSKE POTREPŠTINE - sapun, šampon, paste i ?etkice za zube, britvice i pjene za brijanje, toaletni papir, vlažne maramice, pelene, kuhinjske ru?nike, dezinfekcijska sredstva (gelove ili maramice za ruke) i sli?no.

SREDSTVA ZA ?IŠ?ENJE - deter?ente i sredstva za ?iš?enje, prašak i omekšiva? za rublje i sli?no.

OVE DONACIJE MOŽETE DONIJETI U SUBOTU 5.12. i 12.12.2020. od 10 do 13 sati u ured župnog Caritasa iza crkve I U NEDJELJU 13.12.2020. prije i nakon svetih misa donacije možete ostaviti volonterima Caritasa na stolu ispred crkve.

TAKO?ER, CARITAS MOLI ZA POMO? U DOSTAVI PAKETA 19. 12. PA SVI KOJI BI ŽELJELI POMIO?I, MOGU SE JAVITI NA BROJ TELEFONA CARITASA, KOJI JE ISTO OBJAVLJEN NA OGLASNOJ PLO?I. DOSTAVA PAKETA I?I ?E UZ STROGO POŠTIVANJE EPIDEMIOLOŠKIH PREPORUKA.

 

VELIKO HVALA OD VAŠEG CARITASA!

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati