Naslovnica

Glavni izbornik

PREMA NOVIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA OD 28.11. PA SVE DO 21.12.

U CRKVI MOŽE ISTOVREMENO BORAVITI 25 OSOBA!

(NEMA STAJA?IH MJESTA, SAMO SJEDE?A)

SVETA PRI?EST ?E SE PRVO DIJELITI VJERNICIMA U CRKVI, A ONDA VJERNICIMA KOJI PRATE MISU ISPRED CRKVE.

MOLIMO DA VJERNICI KOJI PRATE MISU ISPRED CRKVE TAKO?ER NOSE MASKE I ODRŽAVAJU RAZMAK.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati