Naslovnica

Glavni izbornik

Blagoslov obitelji 2020./2021.

Poštovani župljani,

blagoslov obitelji ove godine prilagodit ?emo novonastalim prilikama. Obzirom na epidemiološku situaciju svi koji žele blagoslov obitelji trebaju se prijaviti. Ove godine i?i ?emo samo onima koji nam se prijave.

Prijaviti se možete:

Podaci za prijavu za blagoslov obitelji: prezime obitelji, ulica i ku?ni broj, kat na kojem živite te broj telefona ili mobitela.

Rok za prijavu je 20. prosinca 2020. godine.

Trenuta?nu situaciju s COVID-19 ne želimo dramatizirati niti relativizirati nego se prema njoj adekvatno odnositi i ponašati. Ona je svakako izazov za život naše župne zajednice. I u ovim neobi?nim okolnostima pastoralno ?emo djelovati, prilago?avaju?i se okolnostima i biti vam raspoloživi u duhu me?usobne solidarnosti i odgovornosti. Ne smijemo zanemariti odgovornost i brigu za zdravlje i dobro tijela ni duše.

Imaju?i u vidu odgovornost za zdravlje svakog od nas poštujmo preporuke HZJZ-a u crkvenim prostorima!

OKVIRNI RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati