Glavni izbornik

Ispovijed

Po milosti koju smo primili na krtenju postali smo djeca Boja, Kristova bra?a i sestre i ?lanovi Crkve. Po krsnim obe?anjima i po sakramentu krizme opredijelili smo se za Krista, odlu?ili biti njegovi svjedoci, iriti njegovo kraljevstvo i ivjeti po njegovu Evan?elju. Boanski ili milosni ivot u nama podravamo, hranimo i razvijamo dostojnim primanjem svete pri?esti. U tom ivotnom opredjeljenju i boanskom ivotu kr?anin bi trebao ostati i neprestano napredovati.

Na alost rijetki su koji ustraju. ?esto se iznevjerimo svojim krsnim obe?anjima, ne ivimo po Evan?elju, postanemo neposluni Bogu i time ?inimo zlo koje nazivamo grijeh. Grijeh je krenje Boje volje koju Bog izraava preko svoje objave, kroz svoju Crkvu, kroz savjest svakog pojedinca.

Bog nam se ne osve?uje radi grijeha nego nas poti?e da se obratimo i traimo oprotenje. To ?inimo kajanjem za grijehe i odlukom da vie ne?emo grijeiti. Osim kajanja i odluke potrebno je pristupiti sakramentu pokore pomirenja, potrebno je ispovjediti se. Isus je dao vlast opratanja grijeha svojoj Crkvi: Primite Duha Svetoga! Kojima oprostite grijehe, oproteni su im; kojima zadrite zadrani su im (Iv 20, 22-23).

Za ispovijed se treba pripraviti. Treba ispitati svoju svijest i to na ispovijedi kazati. U crkvi postoji i zajedni?ka priprava pokorni?ko slavlje, a potom pojedina?na ispovijed.

Za ispovijed je potrebno pet stvari da se dobro ispovjedimo: Promisliti grijehe, pokajati se za grijehe, odlu?iti da se na grijeh ne?emo povratiti, ispovjediti pravo i skrueno sve svoje grijehe i izvriti pokoru nare?enu.

ISPOVIJED U NAOJ UPI:

Ispovijediti se moete svake nedjelje i blagdanima za vrijeme sv.Misa, na svaki prvi petak prije i za vrijeme ve?ernje sv. Mise (19.00 sati)

ISPOVIJED:

Kad do?em u ispovjedaonicu, najprije ?u pozdraviti sve?enika:

Hvaljen Isus i Marija!

Tada ?u na?initi znak kria:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Onda kaem:

Skrueno ispovijedam sve svoje grijehe koje sam sagrijeio/la od svoje zadnje ispovijedi koja je bila... (kaem kad sam se zadnji put ispovijedio/la).

Tada ?u kazati svoje grijehe. Paljivo ?u sluati to ?e mi re?i sve?enik, iskreno ?u odgovoriti ako me to upita. Zapamtit ?u sve to mi naredi da izvrim za pokoru. Kad sve?enik dovri, ja ?u moliti djelo kajanja:

KAJEM SE OD SVEGA SRCA

TO UVRIJEDIH BOGA NAJVE?E I NAJMILIJE DOBRO.

MRZIM SVE GRIJEHE I ?VRSTO ODLU?UJEM

DA ?U SE POPRAVITI I DA NE?U VIE GRIJEITI. AMEN.

Sve?enik me u ime Boje, odrjeuje od grijeha:

Bog, milosrdni Otac, pomirio je sa sobom svijet smr?u i uskrsnu?em svojega Sina, i izlio Duha Svetoga za otputenje grijeha. Neka ti po sluenju Crkve On udijeli oprotenje i mir. I ja te odrjeujem od grijeha tvojih u ime Oca i Sina + i Duha Svetoga.

Na kraju odrjeenja, odgovorit ?u:

Amen!

Tada ?e mi sve?enik re?i:

Hvalite Gospodina jer je dobar.

Ja ?u odgovoriti:

Vje?na je ljubav njegova.

Sve?enik ?e me pozdraviti:

Gospodin ti je oprostio grijehe. Idi u miru!

Ja ?u zahvaliti:

Bogu hvala!

 

Boja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 1621

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje lei u jaslama. Poto sve pogledae, ispripovjedie to im bijae re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome to su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivae sve te doga?aje i prebirae ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratie slave?i i hvale?i Boga za sve to su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navrilo osam dana da bude obrezan, nadjenue mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati